Освітня пропозиція

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАНДИДАТIВ

ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ

НАБІР 2022/2023

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ!

МИ ПІДГОТУЄМО ВАС ДО ПРОФЕСІЇ:

Оператор стругальних верстатів

Слюсар

БАГАТОПРОФЕСІЙНІ ГРУПИ:

ПОСЛУГИ ТА ЛОГІСТИКА

комірник-логiст

ГАСТРОНОМІЯ

кондитер

БУДІВНИЦТВО

Монтажник забудови та виконавець оздоблювальних робіт

МИ Є ОДНІЄЮ З НЕБАГАТЬОХ ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ,
ЯКі
НАВЧАЮТЬ ЗА ПОДВІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

Що це означає?

Дуальне професійне навчання ґрунтується на тісній співпраці двох партнерів: компанії та ПТУ. Компанія та школа розподіляють обов’язки щодо навчання учнів. У школі викладають теоретичні знання, а компанія бере на себе відповідальність за практичне навчання.

Учні школи проводять у компанії кілька днів на тиждень. Вони навчаються і виконують завдання, подібні до тих, які будуть виконувати в майбутньому, коли стануть повноцінними співробітниками компанії.

Учень підприємства з самого початку розглядається як частина команди. За свою роботу отримує винагороду, яка збільшується в наступні роки навчання. Це пов’язано, серед іншого, з тим, що з кожним наступним роком учень набуває все більшого досвіду.

INFORMATOR KANDYDATA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

REKRUTACJA 2022/2023

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Ślusarz

KLASY WIELOZAWODOWE

USŁUGOWO-LOGISTYCZNA

magazynier-logistyk

GASTRONOMICZNA

cukiernik

BUDOWLANA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

 

JAKO JEDNA Z NIEWIELU SZKÓŁ W POLSCE,

KSZTAŁCIMY W OPARCIU O SYSTEM DUALNY

Co to oznacza?

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: firmy oraz branżowej szkoły. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie jest od samego początku traktowany jako część zespołu. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, które w kolejnych latach nauki zwiększa się. Jest to związane między innymi z tym, że w każdym kolejnym roku uczeń zdobywa większe doświadczenie.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

 • Зберіть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
 • Зв’яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор.
 • Початкова школа в районі, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Інші початкові та середні школи приймають дітей у міру наявності вільних місць.
 • Якщо у вибраній школі в даному класі немає місць, зв’яжіться з управлінням гміни, в якій ви живете, і попросіть вказати школу, яку ваша дитина зможе відвідувати.

На що має право ваша дитина в школі в Польщі?

 • Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
 • Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути створені т. зв підготовчі відділення.
 • Іноземні учні можуть скористатись корекційними заняттями з навчальних предметів.
 • Учні та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, педагогами і педагогічними терапевтами.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

 • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
 • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

 • Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
 • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
 • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
 • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.