1 Aw – plan zajęć

1 Aw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
1 Aw – Lewandowski K. (hz)
informatyka
1 Aw/inf 2 – Nielipińska K. (1)
08:55 – 09:40 wf
1 Aw – Lewandowski K. (hz)
historia
1 Aw – Stankiewicz U. (3)
j. polski
1 Aw – Pawluczuk S. (3)
09:50 – 10:35 wf
1 Aw – Lewandowski K. (hz)
podst. przeds.
1 Aw – Stankiewicz U. (3)
podst. przeds.
1 Aw – Stankiewicz U. (3)
10:45 – 11:30 biologia
1 Aw – Czajkowski A. (3)
j. angielski
1 Aw – Maliszewska K. (3)
j. angielski
1 Aw – Maliszewska K. (3)
11:50 – 12:35 j. angielski
1 Aw – Maliszewska K. (3)
j. polski
1 Aw – Pawluczuk S. (3)
geografia
1 Aw – Tyszka G. (3)
12:40 – 13:25 edb
1 Aw – Guzik A. (3)
informatyka
1 Aw/inf 1 – Nielipińska K. (1)
matematyka
1 Aw – Rutkowska P. (3)
13:30 – 14:15 matematyka
1 Aw – Rutkowska P. (3)
14:20 – 15:05 z. z wych.
1 Aw – Rutkowska P. (3)