1 B – plan zajęć

1 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
1 Bw – Romanowicz J. (6)
religia
1 B religia – Gołub B. (3)
religia
1 B religia – Gołub B. (3)
08:55 – 09:40 podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
09:50 – 10:35 j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (6)
wf
1 Bw gr.I dz – Lewandowski K. (hz)
wf
1 Bw gr.II ch. – Sobolewski A. (hz)
historia i teraźniejszość
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
10:45 – 11:30 biologia
1 Bw – Czajkowski A. (6)
wf
1 Bw gr.I dz – Lewandowski K. (hz)
wf
1 Bw gr.II ch. – Sobolewski A. (hz)
edb
1 Bw – Tymoszycka J. (6)
11:50 – 12:35 historia
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
wf
1 Bw gr.I dz – Lewandowski K. (hz)
wf
1 Bw gr.II ch. – Sobolewski A. (hz)
z. z wych.
1 Bw – Pawluczuk S. (2)
12:40 – 13:25 j. angielski
1 Bw gr.I dz – Tymoszycka J. (4)
j. angielski
1 Bw gr.II ch. – Suszycka E. (6)
j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (6)
13:30 – 14:15 informatyka
1 Bw gr.I dz – Nielipińska K. (1)
j. angielski
1 Bw gr.II ch. – Suszycka E. (6)
matematyka
1 Bw – Nielipińska K. (6)
14:20 – 15:05 geografia
1 Bw – Tyszka G. (6)
j. angielski
1 Bw gr.I dz – Tymoszycka J. (6)
informatyka
1 Bw gr.II ch. – Nielipińska K. (1)
15:10 – 15:55 matematyka
1 Bw – Nielipińska K. (6)