1 B – plan zajęć

1 B – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 biologia
1 B – Oksiejczuk E. (6)
religia
1 B religia – Gołub B. (4)
08:55 – 09:40 informatyka
1 B gr I – Pawluczuk S. (1)
j. angielski
1 B gr II – Bartoszuk N. (6)
religia
1 B religia – Gołub B. (4)
wf
1 B chł. – Sobolewski A. (hz)
wf
1 B dz. – Mozolewska E. (hz)
09:50 – 10:35 historia
1 B – Stankiewicz U. (6)
wf
1 B chł. – Sobolewski A. (hz)
wf
1 B dz. – Mozolewska E. (hz)
10:45 – 11:30 j. angielski
1 B gr I – Tymoszycka J. (4)
informatyka
1 B gr II – Pawluczuk S. (1)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
1 B – Romanowicz J. (5)
wf
1 B chł. – Sobolewski A. (hz)
wf
1 B dz. – Mozolewska E. (hz)
11:50 – 12:35 j. polski
1 B – Pawluczuk S. (2)
j. angielski
1 B gr I – Tymoszycka J. (4)
j. angielski
1 B gr II – Bartoszuk N. (2)
j. polski
1 B – Pawluczuk S. (2)
12:40 – 13:25 biznes i zarządzanie
1 B – Sobolewski A. (6)
matematyka
1 B – Szoka G. (2)
geografia
1 B – Tyszka G. (2)
13:30 – 14:15 historia i teraźniejszość
1 B – Stankiewicz U. (2)
edb
1 B – Tymoszycka J. (2)
biznes i zarządzanie
1 B – Sobolewski A. (6)
14:20 – 15:05 matematyka
1 B – Szoka G. (2)
15:10 – 15:55 z. z wych.
1 B – Tymoszycka J. (6)