1 Bw – plan zajęć

1 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
08:55 – 09:40 j. angielski
1 Bw/gr.1 – Lopez-Juziuczuk M. (4)
j. angielski
1 Bw/gr.2 – Tymoszycka J. (6)
j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (2)
wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
09:50 – 10:35 j. angielski
1 Bw/gr.1 – Lopez-Juziuczuk M. (4)
informatyka
1 Bw/gr.2 – Nielipińska K. (1)
z. z wych.
1 Bw – Mozolewska E. (6)
wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
10:45 – 11:30 informatyka
1 Bw/gr.1 – Nielipińska K. (1)
j. angielski
1 Bw/gr.2 – Tymoszycka J. (6)
j. angielski
1 Bw/gr.1 – Lopez-Juziuczuk M. (6)
j. angielski
1 Bw/gr.2 – Tymoszycka J. (4)
podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
11:50 – 12:35 j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (6)
biologia
1 Bw – Czajkowski A. (6)
matematyka
1 Bw – Nielipińska K. (6)
12:40 – 13:25 edb
1 Bw – Tymoszycka J. (6)
historia
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
13:30 – 14:15 matematyka
1 Bw – Nielipińska K. (6)
religia
1 Bw / religia – Gołub B. (6)
14:20 – 15:05 podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (6)
religia
1 Bw / religia – Gołub B. (6)
15:10 – 15:55 geografia
1 Bw – Tyszka G. (6)
16:00 – 16:45