1 Bw – plan zajęć

1 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 biologia
1 Bw – Czajkowski A. (2)
z. z wych.
1 Bw – Pawluczuk S. (2)
08:55 – 09:40 matematyka
1 Bw – Rutkowska P. (2)
j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (2)
09:50 – 10:35 j. angielski
1 Bw – Maliszewska K. (2)
j. angielski
1 Bw – Maliszewska K. (2)
informatyka
1 Bw/inf 1 – Nielipińska K. (1)
10:45 – 11:30 wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
edb
1 Bw – Guzik A. (2)
podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (2)
11:50 – 12:35 wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
historia
1 Bw – Stankiewicz U. (2)
matematyka
1 Bw – Rutkowska P. (2)
12:40 – 13:25 wf
1 Bw – Mozolewska E. (hz)
podst. przeds.
1 Bw – Stankiewicz U. (2)
j. angielski
1 Bw – Maliszewska K. (6)
13:30 – 14:15 j. polski
1 Bw – Pawluczuk S. (6)
geografia
1 Bw – Tyszka G. (6)
14:20 – 15:05 informatyka
1 Bw/inf 2 – Nielipińska K. (1)