2 A – plan zajęć

2 Aw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:30 – 13:00 j. angielski
2 Aw – Maliszewska K. (3)
j. angielski
2 Aw – Maliszewska K. (3)
13:05 – 13:35 j. angielski
2 Aw – Maliszewska K. (3)
historia
2 Aw – Stankiewicz U. (3)
13:40 – 14:10 biologia
2 Aw – Czajkowski A. (3)
wos
2 Aw – Stankiewicz U. (3)
14:15 – 14:45 geografia
2 Aw – Tyszka G. (3)
14:50 – 15:20 j. polski
2 Aw – Pawluczuk S. (3)