2 A – plan zajęć

2 A - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 wf
2 A - Lewandowski K. (hz)
matematyka
2 A - Szoka G. (2)
08:55 - 09:40 wf
2 A - Lewandowski K. (hz)
matematyka
2 A - Szoka G. (2)
09:50 - 10:35 wf
2 A - Lewandowski K. (hz)
j. polski
2 A - Pawluczuk S. (2)
10:45 - 11:30 geografia
2 A - Tyszka G. (3)
z. z wych.
2 A - Lewandowski K. (1)
11:50 - 12:35 biologia
2 A - Oksiejczuk E. (3)
j. angielski
2 A - Bartoszuk N. (3)
12:40 - 13:25 j. polski
2 A - Pawluczuk S. (3)
zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
2 A - Cholewska M. (3)
13:30 - 14:15 j. angielski
2 A - Bartoszuk N. (3)
14:20 - 15:05 historia
2 A - Stankiewicz U. (3)

width:800px;
font-size:10pt;
line-height:150%;
font-family: Tahoma;
}
div.plan_z_dziennika h1 {
font-size:12pt;
}
div.plan_z_dziennika .th {
color:#ffffff;
font-size:8pt;
}
div.plan_z_dziennika td {
padding:5px;
text-align:center;
height:1.3cm;
}

2 A – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
2 A – Lewandowski K. (hz)
matematyka
2 A – Szoka G. (2)
08:55 – 09:40 wf
2 A – Lewandowski K. (hz)
matematyka
2 A – Szoka G. (2)
09:50 – 10:35 wf
2 A – Lewandowski K. (hz)
j. polski
2 A – Pawluczuk S. (2)
10:45 – 11:30 geografia
2 A – Tyszka G. (3)
z. z wych.
2 A – Lewandowski K. (1)
11:50 – 12:35 biologia
2 A – Oksiejczuk E. (3)
j. angielski
2 A – Bartoszuk N. (3)
12:40 – 13:25 j. polski
2 A – Pawluczuk S. (3)
zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
2 A – Cholewska M. (1)
13:30 – 14:15 j. angielski
2 A – Bartoszuk N. (3)
14:20 – 15:05 historia
2 A – Stankiewicz U. (3)