2 Bw – plan zajęć

2 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 biologia
2 Bw – Czajkowski A. (6)
08:55 – 09:40 wf
2 Bw – Mozolewska E. (hz)
09:50 – 10:35 wf
2 Bw – Mozolewska E. (hz)
10:45 – 11:30 wf
2 Bw – Mozolewska E. (hz)
11:50 – 12:35 z. z wych.
2 Bw – Mozolewska E. (6)
historia
2 Bw – Stankiewicz U. (6)
12:40 – 13:25 j. polski
2 Bw – Pawluczuk S. (6)
geografia
2 Bw – Tyszka G. (6)
13:30 – 14:15 j. polski
2 Bw – Pawluczuk S. (6)
zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
2 Bw – Wiśniewska-Poreda Ż. (6)
14:20 – 15:05 j. angielski
2 Bw – Tymoszycka J. (2)
j. angielski
2 Bw – Tymoszycka J. (6)
15:10 – 15:55 matematyka
2 Bw – Nielipińska K. (6)
16:00 – 16:45 matematyka
2 Bw – Nielipińska K. (6)