2 Bw – plan zajęć

2 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:30 – 13:00 j. angielski
2 Bw – Tymoszycka J. (6)
geografia
2 Bw – Tyszka G. (6)
13:05 – 13:35 j. angielski
2 Bw – Tymoszycka J. (6)
geografia
2 Bw – Tyszka G. (6)
13:40 – 14:10 historia
2 Bw – Stankiewicz U. (6)
j. polski
2 Bw – Pawluczuk S. (6)
14:15 – 14:45 wos
2 Bw – Stankiewicz U. (6)
14:50 – 15:20 biologia
2 Bw – Czajkowski A. (6)