3 B – plan lekcji

3 B – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 dor. zaw.
3 B – Cholewska M. (2)
podstawy konstrukcji maszyn
3 B cnc – Surmacewicz S. (2)
08:55 – 09:40 wf
3 B – Mozolewska E. (hz)
podst. technik wytwarzania
3 B cnc – Brakoniecki D. (4)
09:50 – 10:35 wf
3 B – Mozolewska E. (hz)
chemia
3 B cnc – Fiedziukiewicz E. (3)
10:45 – 11:30 wf
3 B – Mozolewska E. (hz)
wos
3 B – Stankiewicz U. (3)
11:50 – 12:35 j. polski
3 B – Pawluczuk S. (6)
historia
3 B – Stankiewicz U. (3)
12:40 – 13:25 j. polski
3 B – Pawluczuk S. (6)
z. z wych.
3 B – Maliszewska K. (1)
13:30 – 14:15 matematyka
3 B – Szoka G. (3)
j. angielski
3 B – Tymoszycka J. (2)
14:20 – 15:05 JOZ- j.ang
3 B cnc – Maliszewska K. (4)
podstawy elektrotechniki i elektroniki
3 B cnc – Średziński D. (1)
geografia
3 B w – Tyszka G. (2)
15:10 – 15:55 podstawy konstrukcji maszyn
3 B cnc – Surmacewicz S. (1)
programowanie i użytkowanie obrabiarek
3 B cnc – Średziński D. (1)
biologia
3 B w – Oksiejczuk E. (2)
16:00 – 16:45 zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe
3 B cnc – Surmacewicz S. (1)
tech. obróbki skrawaniem
3 B cnc – Średziński D. (2)
16:50 – 17:35 fizyka
3 B cnc – Osipczuk U. (3)
tech. obróbki skrawaniem
3 B cnc – Średziński D. (2)