kontakt@zsbialystok.edu.pl | 85 654 16 30

Aktualne przepisy

Aktualne przepisy

Rozporządzenie

z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Rozporządzenie

z dnia 23 marca 2019r., zmieniające rozporządzenie w prawie praktycznej nauki zawodu.

Rozporządzenie

z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2019,poz.1636).

KODEKS PRACY

dział IX, zatrudnianie młodocianych.

Regulamin

praktycznej nauki zawodu