Plan  Zjazdów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w  roku szkolnym 2019/20 – semestr wiosenny

POBIERZ PLAN W WERSJI TEKSTOWEJ

I Zjazd

Godzina

08.02.2020 Sobota

09.02.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

8.00-8.45

j.polski

j.angielski

j.angielski

8.00-8.45

Matematyka

j.polski

j.polski

8.45-9.30

j.polski

j.angielski

j.angielski

8.45-9.30

Matematyka

j.polski

j.polski

9.30-10.15

j.polski

j.angielski

j.angielski

9.30-10.15

Matematyka

j.polski

j.polski

10.25-11.10

j.angielski

j.polski

j.polski

10.25-11.10

Historia

j.polski

j.polski

11.10-11.55

j.angielski

j.polski

j.polski

11.10-11.55

Historia

j.polski

j.polski

11.55-12.40

j.angielski

j.polski

j.polski

11.55-12.40

Historia

j.polski

j.polski

12.50 – 13.35

j.angielski

j.polski

Biologia

12.50-13.35

j.polski

j.angielski

j.angielski

13.35-14.20

Historia

j.polski

Biologia

13.35-14.20

j.polski

j.angielski

j.angielski

14.20-15.05

Historia

j.polski

Biologia

14.20-15.05

j.polski

j.angielski

j.angielski

15.10-15.55

Historia

j.polski

Biologia

15.10-15.55

j.polski

j.angielski

j.angielski

II Zjazd

Godzina

15.02.2020 Sobota

16.02.2020 Niedziela

Sem. VI

Sem. VI

8.00-8.45

j.angielski

8.00-8.45

j.polski

8.45-9.30

j.angielski

8.45-9.30

j.polski

9.30-10.15

j.angielski

9.30-10.15

j.polski

10.25-11.10

j.polski

10.25-11.10

j.polski

11.10-11.55

j.polski

11.10-11.55

Biologia

11.55-12.40

j.polski

11.55-12.40

Biologia

12.50 – 13.35

j.polski

12.50-13.35

Biologia

13.35-14.20

j.polski

13.35-14.20

Matematyka

14.20-15.05

14.20-15.05

Matematyka

15.10-15.55

15.10-15.55

Matematyka

III Zjazd

Godzina

22.02.2020 Sobota

23.02.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

8.00-8.45

historia

matematyka

matematyka

8.00-8.45

Matematyka

WOS

Biologia

8.45-9.30

historia

Matematyka

Matematyka

8.45-9.30

Matematyka

WOS

Biologia

9.30-10.15

historia

Matematyka

Matematyka

9.30-10.15

Matematyka

WOS

Biologia

10.25-11.10

WOS

matematyka

matematyka

10.25-11.10

j.angielski

matematyka

matematyka

11.10-11.55

WOS

j.angielski

j.angielski

11.10-11.55

j.angielski

Matematyka

Matematyka

11.55-12.40

WOS

j.angielski

j.angielski

11.55-12.40

j.angielski

Matematyka

Matematyka

12.50 – 13.35

WOS

j.angielski

j.angielski

12.50-13.35

j.angielski

matematyka

matematyka

13.35-14.20

WOS

j.angielski

j.angielski

13.35-14.20

Chemia

j.angielski

j.angielski

14.20-15.05

WOS

14.20-15.05

Chemia

j.angielski

j.angielski

15.10-15.55

WOS

15.10-15.55

Chemia

j.angielski

j.angielski

IV Zjazd

Godzina

07.03.2020 Sobota

08.03.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

Sem. II

Sem. IV

Sem. VI

8.00-8.45

Informatyka

j.angielski

j.angielski

8.00-8.45

WOS

j.polski

j.angielski

8.45-9.30

Informatyka

j.angielski

j.angielski

8.45-9.30

WOS

j.polski

j.angielski

9.30-10.15

Informatyka

j.angielski

j.angielski

9.30-10.15

WOS

j.polski

j.angielski

10.25-11.10

Matematyka

Hist. i społ.

Biologia

10.25-11.10

Chemia

j.polski

j.angielski

11.10-11.55

Matematyka

Hist. i społ.

Biologia

11.10-11.55

Chemia

j.polski

j.angielski

11.55-12.40

Matematyka

Hist. i społ.

Biologia

11.55-12.40

Chemia

j.polski

j.angielski

12.50 – 13.35

j.polski

WOS

Biologia

12.50-13.35

j.polski

j.angielski

13.35-14.20

j.polski

WOS

Biologia

13.35-14.20

j.polski

j.angielski

14.20-15.05

j.polski

WOS

14.20-15.05

j.polski

j.angielski

15.10-15.55

j.polski

WOS

15.10-15.55

j.polski

j.angielski

 

VI Zjazd -zdalny

Godzina

25.04.2020 Sobota

26.04.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. II

Sem. IV

8.00-8.45

Informatyka

j.polski

8.00-8.45

j.polski

Hist. i społ.

8.45-9.30

Informatyka

j.polski

8.45-9.30

j.polski

Hist. i społ.

9.30-10.15

Informatyka

j.polski

9.30-10.15

j.polski

Hist. i społ.

10.25-11.10

Informatyka

j.polski

10.25-11.10

Historia

Przyroda

11.10-11.55

Biologia

j.polski

11.10-11.55

Historia

Przyroda

11.55-12.40

Biologia

j.polski

11.55-12.40

historia

Przyroda

12.50 – 13.35

Biologia

Hist. i społ.

12.50-13.35

WOS

Przyroda

13.35-14.20

Biologia

Hist. i społ.

13.35-14.20

WOS

Przyroda

14.20-15.05

Biologia

Hist. i społ.

14.20-15.05

WOS

Przyroda

15.10-15.55

15.10-15.55

WOS

VII Zjazd -zdalny

Godzina

09.05.2020 Sobota

10.05.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. II

Sem. IV

8.00-8.45

Przyroda

8.00-8.45

Matematyka

j.angielski

8.45-9.30

matematyka

Przyroda

8.45-9.30

Matematyka

j.angielski

9.30-10.15

matematyka

Przyroda

9.30-10.15

Matematyka

j.angielski

10.25-11.10

matematyka

Przyroda

10.25-11.10

Matematyka

j.angielski

11.10-11.55

Chemia

Hist. i społ.

11.10-11.55

j.polski

matematyka

11.55-12.40

Chemia

Hist. i społ.

11.55-12.40

j.polski

matematyka

12.50 – 13.35

Chemia

Hist. i społ.

12.50-13.35

j.polski

Matematyka

13.35-14.20

Informatyka

Hist. i społ.

13.35-14.20

j.polski

Matematyka

14.20-15.05

Informatyka

Hist. i społ.

14.20-15.05

j.polski

matematyka

15.10-15.55

Informatyka

Hist. i społ.

15.10-15.55

VIII Zjazd-zdalny

Godzina

23.05.2020 Sobota

24.05.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. II

Sem. IV

8.00-8.45

j.polski

WOS

8.00-8.45

j.angielski

j.polski

8.45-9.30

j.polski

WOS

8.45-9.30

j.angielski

j.polski

9.30-10.15

j.polski

WOS

9.30-10.15

j.angielski

j.polski

10.25-11.10

Historia

j.polski

10.25-11.10

j.polski

j.angielski

11.10-11.55

Historia

j.polski

11.10-11.55

j.polski

j.angielski

11.55-12.40

Historia

j.polski

11.55-12.40

j.polski

j.angielski

12.50 – 13.35

Informatyka

j.polski

12.50-13.35

j.polski

matematyka

13.35-14.20

Informatyka

j.polski

13.35-14.20

Biologia

Matematyka

14.20-15.05

Informatyka

j.polski

14.20-15.05

Biologia

Matematyka

15.10-15.55

Informatyka

15.10-15.55

Biologia

matematyka

IX Zjazd

Godzina

06.06.2020 Sobota

07.06.2020 Niedziela

Sem. II

Sem. IV

Sem. II

Sem. IV

8.00-8.45

j.angielski

Przyroda

8.00-8.45

Chemia

matematyka

8.45-9.30

j.angielski

Przyroda

8.45-9.30

Chemia

Matematyka

9.30-10.15

j.angielski

Przyroda

9.30-10.15

Chemia

Matematyka

10.25-11.10

Matematyka

Przyroda

10.25-11.10

Matematyka

j.angielski

11.10-11.55

Matematyka

Przyroda

11.10-11.55

Matematyka

j.angielski

11.55-12.40

Matematyka

Przyroda

11.55-12.40

Matematyka

j.angielski

12.50 – 13.35

informatyka

matematyka

12.50-13.35

j.angielski

Przyroda

13.35-14.20

informatyka

Matematyka

13.35-14.20

j.angielski

Przyroda

14.20-15.05

informatyka

Matematyka

14.20-15.05

j.angielski

Przyroda

15.10-15.55

matematyka

15.10-15.55

j.angielski

Przyroda

Sesja egzaminacyjna semestr II, IV:  13-14.06.2020 oraz 20-21.06.2020

Oznaczenie skrótów: 

P.P. – Podstawy Przedsiębiorczości
Historia i społ. – Historia i społeczeństwo
WOS – Wiedza o społeczeństwie