Dualny system kształcenia

Jesteśmy o krok przed innymi i jako jedna z niewielu szkół w Polsce, kształcimy w oparciu o system dualny.

Co to oznacza?

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: firmy oraz branżowej szkoły. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie jest od samego początku traktowany jako część zespołu. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, które w kolejnych latach nauki zwiększa się. Jest to związane między innymi z tym, że w każdym kolejnym roku uczeń zdobywa większe doświadczenie.