GODZINY TRWANIA LEKCJI / PRZERWY POMIĘDZY LEKCJAMI

 

1 8.00 – 8.45
2 8.55 – 9.40
3 9.50 – 10.35
4 10.45 – 11.30
5 11.50 – 12.35
6 12.40 – 13.25
7 13.30 -14.15
8 14.20 – 15.05
9 15.10 – 15.55