GODZINY TRWANIA LEKCJI / PRZERWY POMIĘDZY LEKCJAMI

 

1 8.00 – 8.45
2 8.55 – 9.40
3 9.50 – 10.35
4 10.45 – 11.30
5 11.50 – 12.35
6 12.45 – 13.30
7 13.40 -14.25
8 14.40 – 15.25
9 15.30 – 16.15
10 16.20 – 17.05
11 17.10 – 17.55