I AG BSII

1 AG BSII – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:50 – 12:35
12:40 – 13:25
13:30 – 14:15
14:20 – 15:05 bhp
1 Agm – Wiśniewska-Poreda Ż. (6)
EUiSMechatron
1 Agm – Dziekoński T. (1)
15:10 – 15:55 j. angielski
1 AG BSII – Tymoszycka J. (6)
bhp
1 Agf – Wiśniewska-Poreda Ż. (2)
EUiSMechatron
1 Agm – Dziekoński T. (1)
16:00 – 16:45 j. angielski
1 AG BSII – Tymoszycka J. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
1 Agf – Mańkowska A. (2)
PPUiSM_
1 Agm – Dziekoński T. (1)
16:50 – 17:35 matematyka
1 AG BSII – Rutkowska P. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
1 Agf – Mańkowska A. (2)
PPUiSM_
1 Agm – Dziekoński T. (1)
17:40 – 18:25 matematyka
1 AG BSII – Rutkowska P. (6)
18:30 – 19:15 matematyka
1 AG BSII – Rutkowska P. (6)