II AG BSII

2 AG BSII – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40 j. polski
2 AG BSII – Budrecka A. (6)
09:50 – 10:35 j. polski
2 AG BSII – Budrecka A. (6)
10:45 – 11:30 j. polski
2 AG BSII – Budrecka A. (6)
11:50 – 12:35
12:40 – 13:25 PPUiSM_
2 Agm – Dziekoński T. (1)
13:30 – 14:15 EUiSMechatron
2 Agm – Dziekoński T. (1)
14:20 – 15:05 bhp
2 Agm – Wiśniewska-Poreda Ż. (6)
EUiSMechatron
2 Agm – Dziekoński T. (1)
15:10 – 15:55 j. angielski
2 AG BSII – Tymoszycka J. (6)
bhp
2 Agf – Wiśniewska-Poreda Ż. (2)
EUiSMechatron
2 Agm – Dziekoński T. (1)
16:00 – 16:45 j. angielski
2 AG BSII – Tymoszycka J. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
2 Agf – Mańkowska A. (2)
PPUiSM_
2 Agm – Dziekoński T. (1)
16:50 – 17:35 matematyka
2 AG BSII – Nielipińska K. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
2 Agf – Mańkowska A. (2)
PPUiSM_
2 Agm – Dziekoński T. (1)
17:40 – 18:25 matematyka
2 AG BSII – Nielipińska K. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
2 Agf – Mańkowska A. (2)
18:30 – 19:15 matematyka
2 AG BSII – Nielipińska K. (6)
projektowanie i dokumentowanie fryzur
2 Agf – Mańkowska A. (2)