KADRA PEDAGOGICZNA

 

DYREKTOR SZKOŁY
Maryna Gierasimczuk

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Guzik

JĘZYK POLSKI
Sara Katarzyna Pawluczuk
Agnieszka Budrecka

MATEMATYKA
Anna Trojanowska

FIZYKA
Marta Emich

HISTORIA, WOS
Urszula Stankiewicz – WYCHOWAWCA KLASY VII, VIII SP

BIOLOGIA
Magdalena Grzybowska

GEOGRAFIA
Grzegorz Tyszka

CHEMIA
Anna Łaszkiewicz – Radulska

INFORMATYKA
Dominika Wanda Dzięgielewska

JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Maliszewska -WYCHOWAWCA KLASY I BS

Joanna Tymoszycka-Sadowska

JĘZYK ROSYJSKI
Marta Czerniakiewicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BHP
Agnieszka Guzik

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, PLASTYKA, MUZYKA
Magdalena Grzybowska

W-F
Marta Miklaszewska – WYCHOWAWCA KLASY III ZSZ, III A,B GIMNAZJUM

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Kamil Radzajewski
Wojciech Ciupa
Małgorzata Markowska
Katarzyna Osiekowicz

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Urszula Stankiewicz

DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Guzik

PEDAGOG – PSYCHOLOG
Justyna Wiktoruk