KADRA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY
Maryna Gierasimczuk

 

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Guzik

 

 

 

JĘZYK POLSKI
Sara Katarzyna Pawluczuk
Agnieszka Budrecka

 

 

 

MATEMATYKA
Katarzyna Nielipińska

Patrycja Rutkowska

 

 

 

FIZYKA
Marta Emich

 

 

 

HISTORIA, WOS
Urszula Stankiewicz – WYCHOWAWCA KLASY VII A SP

 

 

 

BIOLOGIA
Magdalena Grzybowska

 

 

 

GEOGRAFIA
Grzegorz Tyszka

 

 

 

CHEMIA
Żaneta Pawłowska

 

 

 

INFORMATYKA
Katarzyna Nielipińska

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Maliszewska -WYCHOWAWCA KLASY I B BS, II A BS

Joanna Tymoszycka-Sadowska

 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI
Roksana Kozłowska

 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BHP
Agnieszka Guzik

 

 

 

W-F
Marta Miklaszewska – WYCHOWAWCA KLASY I C BS

 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Kamil Radzajewski
Piotr Chilkiewicz
Małgorzata Markowska
Szymon Surmanowicz

 

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Urszula Stankiewicz

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Guzik

 

 

 

PEDAGOG

Barbara Jankowska

PSYCHOLOG
Justyna Wiktoruk