kontakt@zsbialystok.edu.pl | 85 654 16 30

KLASY WIELOZAWODOWE

CZAS TRWANIA NAUKI

3 lata

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

Język obcy

Wychowanie fizyczne

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na podlaskim rynku pracy. Jest to specyficzny rodzaj nauki, gdzie uczniowie uczą się wielu zawodów. Nasza szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności  w zawodach: 

Branża ELEKTRYCZNO-MECHANICZNA:

 • Elektronik – monter
 • Elektryk
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik samochodowy

Branża BUDOWLANA:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz – tynkarz
 • Stolarz
 • Dekarz

Branża GASTRONOMICZNA

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz

Branża USŁUGOWO-LOGISTYCZNA

 • Sprzedawca
 • Fryzjer 
 • Magazynier – logistyk

Branża METALOWA:

 • Ślusarz

Jako uczeń Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 w Białymstoku, praktyczną naukę zawodu  będziesz odbywał/-a na podstawie podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą.

ZYSKUJESZ:
• zatrudnienie jako pracownik młodociany
  3-letni okres nauki wliczony do stażu pracy
• comiesięczne wynagrodzenie

• staże dla najlepszych uczniów
• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy

Po ukończeniu  3-letniej branżowej szkoły I stopnia jest możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia i tym samym uzyskania tytułu technika oraz zdania matury.

Wypełnij wniosek ONLINE lub przyjdź i uzupełnij go w naszej szkole.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA