KLASY WIELOZWADOWE

CZAS TRWANIA

3 lata

INFORMACJE O KIERUNKACH:

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na podlaskim rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach:

Jako uczeń Branżowej Szkoły  I stopnia nr 10 , praktyczną naukę zawodu  będziesz odbywał/a na podstawie podpisanej umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą.

ZYSKUJESZ:
• zatrudnienie jako pracownik młodociany
  3 letni okres nauki wliczony do stażu pracy
• comiesięczne wynagrodzenie

• staże dla najlepszych uczniów
• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez firmy.

Po ukończeniu  3 letniej branżowej szkoły  I stopnia masz możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.

W okresie nauki zawodu, uczniowie  zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z  pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

Wypełnij wniosek ONLINE lub przyjdź i uzupełnij go w naszej szkole.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA