Konsultacje

Dostępność kadry

dla uczniów/rodziców/opiekunów 2022/23

(prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie lub poprzez mobidziennik)

Funkcja/Przedmiot

Nauczyciel

Dzień

Godzina

ADMINISTRACJA

Dyrektor szkoły

Agnieszka Guzik

poniedziałek-piątek

08:00-15:00

/po uprzednim umówieniu/

Wicedyrektor/

Katarzyna Maliszewska

poniedziałek-piątek

08:00-15:00

/po uprzednim umówieniu/

Sekretarz szkoły

Alina Filinowicz

Maria Kietko

poniedziałek-piątek

07:30-15:30

Administrator szkolny

Katarzyna Maliszewska

poniedziałek-piątek

08:00-15:00

/po uprzednim umówieniu/

SPECJALIŚCI

Specjalsta ds. przygotowania zawodowego

Katarzyna Rutkowska

poniedziałek-piątek

08:00-16:00

tel: 451 – 047 – 001

Pedagog szkolny

Joanna Romanowicz

poniedziałek

09:50 – 12:40

wtorek

09:50 – 12:35

środa

08:55 – 12:35

czwartek

09:50 – 13:30

piątek

08:55 – 11:30

Pedagog specjalny

Martyna Olszak

czwartek

08:55 -14:15

piątek

08:00 -08:45

piątek

10:45 – 11:30

Psycholog szkolny

Bartłomiej Piłat

poniedziałek

11:50 – 13:30

środa

11:50 – 15:05

piątek

08:55 – 12:35

WYCHOWAWCY

Klasa 1 A

Kamil Lewandowski

czwartek

08:55 -09:40

piątek

08:55 -09:40

Klasa 1 B

Sara Pawluczuk

wtorek

08:55 – 09:40

środa

11:50 – 12:35

piątek

08:00 – 08:45

Klasa 1 C

Urszula Stankiewicz

poniedziałek

10:45 – 11:30

wtorek

09:50 – 10:35

środa

10:45 – 11:30

Klasa 2 A

Joanna Tymoszycka

wtorek

10:45 – 11:30

środa

10:45 – 11:30

czwartek

12:40 – 13:25

Klasa 2 B

Ewelina Mozolewska

poniedziałek

08:00 – 08:45

środa

08:00 – 09:40

Klasa 2 C

Katarzyna Nielipińska

poniedziałek

11:50 – 12:35

15:10 – 15:55

wtorek

12:40 – 13:25

Klasa 3 B

Sara Pawluczuk

wtorek

08:55 – 09:40

środa

11:50 – 12:35

piątek

08:00 – 08:45

Klasa 3 C

Katarzyna Maliszewska

czwartek

10:45 – 12:40

NAUCZYCIELE

Język polski

Sara Pawluczuk

wtorek

08:55 – 09:40

środa

11:50 – 12:35

piątek

08:00 – 08:45

Agnieszka Budrecka

niedziela

08:00 – 08:45

Język angielski

Katarzyna Maliszewska

czwartek

10:45 – 12:40

Język angielski

Maria

Kowalczuk – Ortiz

środa

15:10 – 15:55

Język angielski

Joanna

Tymoszycka

wtorek

10:45 – 11:30

Edukacja dla bezpieczeństwa

środa

10:45 – 11:30

czwartek

12:40 – 13:25

Matematyka

Katarzyna Nielipińska

poniedziałek

11:50 – 12:35

15:10 – 15:55

wtorek

12:40 – 13:25

Patrycja Rutkowska

poniedziałek

16:00 – 16:45

Urszula Osipczuk

środa

11:50 – 12:35

czwartek

08:00 – 08:45

piątek

11:50 – 12:35

Fizyka

Katarzyna Nielipińska

poniedziałek

11:50 – 12:35

Informatyka

15:10 – 15:55

wtorek

12:40 – 13:25

Chemia

Elżbieta Fiedziukiewicz

piątek

10:45 – 11:30

Historia

Urszula Stankiewicz

poniedziałek

10:45 – 11:30

WOS

wtorek

09:50 – 10:35

Podstawy przedsiębiorczości

środa

10:45 – 11:30

HIT

Biologia

Adam Czajkowski

środa

09:50 – 10:35

Geografia

Grzegorz Tyszka

piątek

14:20 – 15:05

Wychowanie fizyczne

Ewelina Mozolewska

poniedziałek

08:00 – 08:45

środa

08:00 – 09:40

Kamil Lewandowski

czwartek

08:55 -09:40

piątek

08:55 -09:40

Artur Sobolewski

piątek

12:40-13:25

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Żaneta Wiśniewska – Poreda

poniedziałek

13:30 – 14:15

Język angielski

w zawodzie operator obrabiarek skrawających

Katarzyna Maliszewska

czwartek

10:45 – 12:40

Podstawy konstrukcji maszyn

Szymon Surmacewicz

czwartek

16:00-16:45

Podstawy technik wytwarzania

Daniel Brakoniecki

piątek

14:20-15:25

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Technologia obróbki skrawaniem

Daniel Średziński

poniedziałek

16:00 – 16:45

Programowanie i użytkowanie obrabiarek

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Tomasz Dziekoński

wtorek

13:30 – 14:15

Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

środa

11:50 – 15:05

piątek

08:55 – 12:35