Konsultacje

 Dostępność kadry dla uczniów/rodziców/opiekunów 2020/21

(prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie lub poprzez mobidziennik)

Funkcja/Przedmiot Nauczyciel Dzień Godzina
ADMINISTRACJA
1 Dyrektor szkoły Maryna Gierasimczuk poniedziałek -pt 08:00-15:00
2 Wicedyrektor/

Kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Guzik poniedziałek -pt 08:00-15:00

/po uprzednim umówieniu/

3 Sekretarz szkoły Maria Kietko

Alina Filinowicz

poniedziałek -pt 07:30-15:00
4 Administrator szkolny Katarzyna Maliszewska poniedziałek 12:40-13:25
wtorek 11:50-12:40
piątek 12:40-13:25
WYCHOWAWCY
5 Klasa 1 A Patrycja Rutkowska poniedziałek 08:00-08:55
czwartek 13:30-14:15
6 Klasa 1 B Sara Katarzyna Pawluczuk poniedziałek 13:30:14:15
wtorek 14:20-15:05
środa 10:45-11:30
7 Klasa 1 C Agnieszka Guzik poniedziałek -piątek po uprzednim umówieniu
8 Klasa 2 A Sara Katarzyna Pawluczuk wtorek 12:40-13:25
wtorek 14:20-15:05
środa 10:45-11:30
9 Klasa 2 B Katarzyna Maliszewska poniedziałek 12:40-13:25
wtorek 11:50-12:34
piątek 12:40-13:25
10 Klasa 2 C Urszula Stankiewicz wtorek 13:30:14:15
środa 08:55-09:40
środa 12:40-13:25
11 Klasa 3 A Katarzyna Maliszewska poniedziałek 12:40-13:25
wtorek 11:50-12:35
piątek 12:40-13:25
12 Klasa 8a – SP Urszula Stankiewicz wtorek 13:30:14:15
środa 08:55-09:40
środa 12:40-13:25
NAUCZYCIELE
13 Język polski Sara Katarzyna Pawluczuk poniedziałek  13:30:14:15
wtorek 14:20-15:05
środa 10:45-11:30
14 Język angielski Katarzyna Maliszewska poniedziałek 12:40-13:25
wtorek 11:50-12:35
piątek 12:40-13:25
Joanna Tymoszycka poniedziałek 10:45-11:30
15 Język rosyjski Alina Filinowicz wtorek 09:50-10:35
16 Matematyka Katarzyna Nielipińska środa 08:55-09:40
czwartek 08:55-09:40
piątek 14:20-15:05
Patrycja Rutkowska poniedziałek 08:00-08:45
czwartek 13:30-14:15
17 Fizyka Marta Emich piątek 14:20-15:05
18 Chemia Żaneta Pawłowska czwartek 08:55-09:40
19 Historia Urszula Stankiewicz wytorek 13:30-14:15
20 WOS środa 08:55-09:40
środa 12:40-13:25
21 Biologia Adam Czajkowski poniedziałek 09:50-10:35
22 Geografia Grzegorz Tyszka środa 14:20-15:05
23 Edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Guzik wtorek 11:50 – 12:35
24 Doradztwo zawodowe
25 Informatyka Katarzyna Nielipińska środa 08:55-09:40
czwartek 08:55-09:40
piątek 14:20-15:05
26 Wychowanie fizyczne Ewelina Mozolewska wtorek 09:50-10:35
środa 09:10:35
Kamil Lewandowski piątek 13:30-14:15
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
27 Bezpieczeństwo          i higiena pracy Agnieszka Guzik Poniedziałek-piątek Po uprzednim umówieniu 
28 Działalność gospodarcza

w gastronomii

Urszula Stankiewicz wtorek 13:30-14:15
29 Działalność gospodarcza              w instalatorstwie instalacyjnym środa 08:55-09:40
30 Podstawy przedsiębiorczości środa 12:40-13:25
31 Wyposażenie              i zasady bezpieczeństwa
32 Instalacje sanitarne Kamil Radzajewski czwartek 14:20-15:05
32 Zajęcia fakultatywne w zawodzie monter instalacji sanitarnych
33 Język angielski

w zawodzie kucharz

Katarzyna Maliszewska poniedziałek 12:40-13:25
34 Język angielski

w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Wtorek 11:50-12:35
piątek 12:40-13:25
35 Podstawy mechatroniki Piotr Chilkiewicz czwartek 12:40 – 13:25
36 Urządzenia i systemy mechatroniczne
37 Technologie                i konstrukcje mechaniczne Szymon Surmacewicz środa 14:20-15:05
38 Dokumentacja techniczna urządzeń   i systemów mechatronicznych
39 Podstawy technik wytwarzania Krzysztof Frejtag wtorek 11:50 – 12:35
40 Rysunek techniczny
41 Zajęcia fakultatywne w zawodzie kucharz Małgorzata Markowska czwartek 11:50-12:35
42 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
SPECJALIŚCI
43 PEDAGOG SZKOLNY Małgorzata Juziuczuk – Lopez Poniedziałek – piatek 08:00-12:00