LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (FORMA ZAOCZNA)

Słuchacze tego liceum zaocznego nie płacą czesnego !

Liceum Ogólnokształcące  dla dorosłych to propozycja dla tych , którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z codziennych obowiązków.

  •   zajęcia odbywają się w formie zaocznej w soboty i niedziele co dwa tygodnie

Liceum stwarza możliwość kontynuowania nauki przez osoby pełnoletnie i nieletnie.

Osoby nieletnie , które w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat ,posiadające opóźnienie szkolne spowodowane trudną sytuacją życiową,  zdrowotną lub znacznie utrudniającą podjęcie nauki w szkole  dla młodzieży ,w  tym:

  • będące w wyjątkowej sytuacji życiowej (ciąża);
  • realizujące rzemieślniczą naukę zawodu u pracodawców

MOGĄ PODJĄĆ NAUKĘ W NASZYM LICEUM !

Nauka w liceum uprawnia słuchacza do otrzymania:

  • legitymacji szkolnej /do 24 roku życia/;
  • zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji (ZUS, KRUS, MOPS, itp)

Dlaczego my?

Nasze liceum jest małe, kameralne, posiada wyjątkową kadrę pedagogiczną, która otacza słuchaczy życzliwością. W szkole nie ma anonimowych słuchaczy, każdy może liczyć na indywidualne podejście, a wszystko po to ,aby otworzyć nowe perspektywy i możliwość dalszej edukacji.

Dlaczego warto ?

Wiemy , że na naukę nigdy nie jest za późno, a wiek czy też wyjątkowa sytuacja życiowa z pewnością nie jest przeszkodą do zdobycia cennego wykształcenia na rynku pracy. Liczą się chęci, motywacja i wiara w to, że wykształcenie średnie jest w zasięgu możliwości.

Ile trwa nauka?

Uwaga! Od września 2020, ze względu na reformę oświaty, wszyscy kandydaci będą przyjmowani wyłącznie na 4 –letni cykl kształcenia .

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

  • jesienny (nauka rozpoczyna się we wrześniu)
  • wiosenny (nauka rozpoczyna się w lutym)

W przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę Technikum czy też Liceum przyjmiemy Ciebie na odpowiedni semestr!!!

  • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą podjąć naukę od  III semestru

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej/gimnazjum
  • wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny poniżej)

Jeśli uważasz, że to Twój czas na zmiany i chcesz się rozwijać zapraszamy do nas !

POBIERZ WNIOSEK

WNIOSEK DO LO 2020-21

Plan zjazdów semestr jesienny 2019/2020 

plan.doc

plan.pdf

Plan sesji semestr jesienny 2019/2020 

sesja.doc

sesja.pdf