INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA OBIADÓW SZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

1.Dochód rodziny nie może przekraczać 684 zł na osobę brutto.

2. Rodzice mają się zgłosić do MOPS-ów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania – tam składają potrzebne wniosek na dożywianie w ramach programu (będą szczegółowo poinformowani przez pracownika socjalnego). Formalności należy dokonać jak najszybciej aby można było korzystać z obiadów od września bieżącego roku. Procedurę należy powtórzyć w kolejnym semestrze szkolnym.

3. Osoby pełnoletnie samodzielnie zgłaszają się do MOPS-ów.

4. Obiady składające się z drugiego dania w cenie 9zł/brutto.

OBIADY W SZKOLE

1. Obiady dostarczane są do budynku szkoły przez firmę cateringową PRUSZYNKA – Catering.

2. Każdy uczeń ma obowiązek złożenia podpisu adekwatnie do dnia tygodnia, do godziny 8.30 w sekretariacie szkoły. Na tej podstawie, każdego dnia będzie podawana liczba uczniów korzystających z obiadów firmie cateringowej.

3. Konsekwencją braku podpisu na liście będzie brak obiadu danego dnia.