OFERTA/KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEJ 2 LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA I UZYSKAJ TYTUŁ TECHNIKA!

Branżowa szkoła
I stopnia

Branżowa szkoła
II stopnia

>>>> TECHNIK

3 LATA

2 LATA

 

 Na I rok Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia  lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

UCZYMY W ZAWODACH

ZAWODY SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI WYMAGANIA/ UKOŃCZONA KWALIFIKACJA
TECHNIK MECHATRONIK

311410

ELM.06. Eksploatacja    i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Zawód: Mechatronik

TECHNIK HANDLOWIEC 522305 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Zawód: Sprzedawca

TECHNIK LOGISTYK 333107 SPL.04. Organizacja transportu SPL.01. Obsługa magazynów

Zawód: Magazynier – logistyk

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105 FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Zawód: Fryzjer

TECHNIK MECHANIK 311504 MEC.09 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.05 – użytkowanie obrabiarek skrawających

Zawód: Operator obrabiarek skrawających

MEC.03 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zawód: Mechanik – monter maszyn i urządzeń

MEC.08 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zawód: Ślusarz

 

 

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu z dyrektorem szkoły i realizowane są w wymiarze 8 tygodni na cykl kształcenia (4 tygodnie na 1 rok szkolny).

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W RENOMOWANYCH FIRMACH TJ:

 

W Branżowej Szkole II Stopnia nie można podjąć nauki w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z Branżową Szkołą I Stopnia. 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ?  ZADZWOŃ

Sprawdź w informatorze kandydata >>>PRZEJDŹ <<<

Wypełnij wniosek online >>>PRZEJDŹ<<<