Organizacja roku szkolnego

PLAN PRACY NA ROK 2020/2021

Data

Zakres

2020

28.08.2020

Rada Pedagogiczna

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2020

Rada pedagogiczna

11.09.2020

Przekazanie dyrekcji informacji o wybranych samorządach klasowych

12-13.09.2020

Sobota-niedziela

Wybór przedstawicieli Samorządu LO

21.09.2020

Sprzątanie świata

Wybór przedstawicieli Samorządu Zespołu Szkół

23- 25.09.2020

Zebranie z rodzicami

30.09.2020

środa

Otrzęsiny klas pierwszych BS – Fast Park

13.10.2020

wtorek

Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

14.10.2019

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.10.2020

godz. 15.00

czwartek

Rada Pedagogiczna

30.10.2020

Halloween

01.11.2020 niedziela

Wszystkich Świętych

02.11.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10.11.2020 wtorek

Akademia – Święto Niepodległości

20.11.2020

piątek

Dzień Otwarty w szkole spotkania

z rodzicami 16.00-18.00

25.11.2020

piątek

Apel -Światowy Dzień Walki z AIDS

26.11.2020 godz.15.00

czwartek

Rada Pedagogiczna /szkoleniowa/

27.11.2020

Andrzejki

04.12.2020

Informowanie słuchaczy LO o warunkach spełniania wymagań dopuszczenia do egzaminów semestralnych – semestr III, V

10.12.2020

czwartek

Apel- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

18.12.2020

Wigilia szkolna

23 – 31.12 2020

Zimowa przerwa świąteczna

2021

01.01.2021

piątek

Nowy Rok – dzień wolny od pracy

04 – 05.01.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.01.2021

środa

Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy

09-10.01.2021

16-17.01.2021

Sesja egzaminacyjna semestr III, V LO dla Dorosłych

21.01.2021

godz. 15.00 czwartek

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

22.01.2021

Zebranie z rodzicami

25.01 – 07.02.

2021

Ferie zimowe

12.02.2021

piątek

Walentynki

25.02.2021

godz.15.00

czwartek

Rada Pedagogiczna

25.03.2021 godz.15.00 czwartek

Rada Pedagogiczna

26.03.2021

piątek

Międzynarodowy Dzień Teatru

01.04-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

17-18.04.2021

24-25.04.2021

Sesja egzaminacyjna -semestr VI

22.04.2021

Międzynarodowy dzień ziemi

29.04.2021

godz. 15.00

Rada pedagogiczna

30.04.2021

Zakończenie zajęć w LO – sem. VI

03.05.2021

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy

04.05.2021

Akademia – Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja

12.05.2021

Informowanie słuchaczy LO o warunkach spełniania wymagań dopuszczenia do egzaminów semestralnych –sesja wiosenna

20.05.2021

czwartek

Ostateczny termin informowania uczniów , szkoły podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia o grożących ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikacji rocznej

21.05.2021

piątek

Zebranie z rodzicami

25.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – język polski

26.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

27.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

01.06.2021

poniedziałek

SPORTOWY DZIEŃ SZKOŁY

03.06.2021

Boże Ciało – dzień wolny od pracy

04.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

07.06.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

08.06.2021

Podania o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego

09.06.2021

godz. 15.00

Rada Pedagogiczna
10-18.06.2021 Egzaminy klasyfikacyjne
12-13.06.2021

19-20.06.2021

Sesja wiosenna egzaminacyjna słuchaczy LO
22.06.2021

wtorek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie klasa III BS /monter sieci i instalacji sanitarnych / klasa III BS kucharz
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych uczniowie klasy I, II Branżowej Szkoły I Stopnia
23.06.2021

godz. 15.00

Rada pedagogiczna
25.06.2021

piątek

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Plenarna Rada Pedagogiczna