Organizacja roku szkolnego

 PLAN PRACY NA ROK 2023/2024

Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku

Data

Zakres

2023

31.08.2023

godz. 10:00

Rada Pedagogiczna
04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
13.09.2023

środa

Rada pedagogiczna
15.09.2023

piątek

Ostateczny termin złożenia deklaracji o przystąpienie do egzaminu zawodowego dla słuchaczy BS II, w sesji egzaminacyjnej zima 2024
15.09.2023

do godz.: 15:00

Przekazanie wicedyrektorowi informacji o wybranych samorządach klasowych
17.09.2023 – 19.09.2023 Wybór przedstawicieli Samorządu BS II
20.09.2023

środa godz. 16:30

Zebranie z rodzicami klas I
21.09.2023

czwartek godz.16.30

Zebranie z rodzicami klas II i III
26.09.2023

wtorek

Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji o przystąpienie do egzaminu maturalnego dla słuchaczy sem. III BS II,

matura 2024

27.09.2023

środa

Integracja klas pierwszych BS I
29.09.2023

piątek

Ostateczny termin ubezpieczania uczniów
29.09.2023 – 02.10.2023 Wybór przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 10
13.10.2023

piątek

Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej – HALA ZWYCIĘSTWA
25.10.2023

środa

Rada Pedagogiczna
01.11.2023

środa

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy
02.11.2023

czwartek

Dzień zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych
03.11.2023

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
10.11.2023

piątek

Akademia – Dzień Niepodległości
17.11.2023

piątek

Informowanie słuchaczy BS II o warunkach spełniania wymagań dopuszczenia do egzaminów semestralnych – semestr I i III
22.11.2023

środa

Dzień Otwarty w szkole

Spotkania z rodzicami 16.00-18.00 (kiermasz przedświąteczny)

29.11.2023

środa

Rada Pedagogiczna /szkoleniowa/
30.11.2022

czwartek

Andrzejki
01.12.2023

piątek

Apel – Światowy Dzień Walki z AIDS
11.12.2023

poniedziałek

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
15.12.2023

piątek

Jasełka szkolne
15.12.2023

piątek

Ostateczny termin informowania uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i/lub nieklasyfikacji
17.12.2023 – 20.12.2023 Sesja egzaminacyjna semestr I i III /BS II – pisemny, praktyczny
18.12.2023 – 22.12.2023 Wigilie klasowe
23.12.2023 –    31.12. 2023 Zimowa przerwa świąteczna

2024

01.01.2024

poniedziałek

Nowy Rok – dzień wolny od pracy
09.01.2024

wtorek

Egzamin zawodowy praktyczny z kwalifikacji FRK.03 – BS II
10.01.2024

środa

Egzamin zawodowy pisemny z kwalifikacji ELM.06, FRK. 03 – BS II
Lekcje skrócone  w BS I
15.01.2024 – 19.01.2024 Egzamin zawodowy praktyczny z kwalifikacji ELM.06 – BS II
14.01.2024 –  16.01.2024 Sesja egzaminacyjna semestr I i III Branżowej Szkoły II Stopnia – ustny
17.01.2024

środa

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
18.01.2024

czwartek

Zebranie z rodzicami uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia
22.01.2024 –     04.02. 2024 Ferie zimowe
07.02.2024

środa

Ostateczny termin składania deklaracji uczniów klas III BS I o przystąpienie do egzaminu zawodowego na sesję lato 2024
Ostateczny termin składania deklaracji słuchaczy sem. III BS II o przystąpienie do egzaminu maturalnego 2024
14.02.2024

środa

Walentynki szkolne
21.02.2024

środa

Rada Pedagogiczna
08.03.2024

piątek

Dzień Kobiet
12.03.2024 Informowanie słuchaczy BS II o warunkach spełniania wymagań dopuszczenia do egzaminów semestralnych – semestr IV
20.03.2024

środa

Rada Pedagogiczna
22.03.2024

piątek

Międzynarodowy Dzień Teatru – szkolne wyjście do teatru
28.03.2024 – 02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
04.04.2024

czwartek

Dzień autyzmu.
08.04.2024 – 12.04.2024 Tydzień zdrowia.
14.04.2024 – 17.04.2024 Sesja egzaminacyjna semestr IV Branżowej Szkoły II Stopnia – pisemny, ustny, praktyczny
18.04.2024

czwartek

Międzynarodowy Dzień Ziemi
24.04.2024

środa

Rada Pedagogiczna
28.04.2024

niedziela

Uroczyste zakończenie roku szkolnego sem. IV BS II
29.04.2024 – 30.04.2024

poniedziałek – wtorek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
01.05.2024

środa

Święto Pracy – dzień wolny od pracy
02.05.2024

czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.05.2024

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy
10.05.2024

piątek

Akademia – Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
10.05.2024

piątek

Ostateczny termin informowania uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia o grożących ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikacji rocznej/końcowej
12.05.2024 – 14.05.2024 Informowanie słuchaczy BS II o warunkach spełniania wymagań dopuszczenia do egzaminów semestralnych – semestr II – sesja wiosenna
15.05.2024

środa godz. 17:00

Zebranie z rodzicami klas I BSI
16.05.2024

czwartek godz. 17:00

Zebranie z rodzicami klas II i III BSI
30.05.2024

czwartek

Boże Ciało – dzień wolny od pracy
31.05.2024

piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
02.06.2024 – 05.06.2024 Wiosenna sesja egzaminacyjna słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia – semestr II
09.06.2024 – 11.06.2024 Wiosenna sesja egzaminacyjna słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia – semestr II
03.06.2024

poniedziałek

Egzamin zawodowy praktyczny

kwalifikacja  SPL.01 model D (magazynier-logistyk)

04.06.2024

wtorek

Egzamin zawodowy praktyczny:

MOT.05 (mechanik pojazdów samochodowych)

05.06.2024

środa

Egzamin zawodowy pisemny

Kwalifikacja: HAN.01, MOT.03, SPL.01MOT.05, MEC.05

Lekcje skrócone dla uczniów BS I
06.06.2024

Czwartek

Egzamin zawodowy praktyczny :

HAN.01 (sprzedawca)

Lekcje skrócone dla uczniów BS I
07.06.2024

piątek

Egzamin zawodowy praktyczny :

MOT.03 (lakiernik samochodowy)

11.06.2024 – 12.06.2024 Egzamin zawodowy praktyczny

kwalifikacja MEC.05 (operator obrabiarek skrawających)

05.06.2024

środa

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
06.06.2024

czwartek

Podania o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego
07.06.2024

piątek

Rada pedagogiczna – dopuszczenie do egzaminów klasyfikacyjnych
10.06.2024 – 14.06.2024 Egzaminy klasyfikacyjne
17.06.2024

poniedziałek

Rada Pedagogiczna – promująca
21.06.2024

piątek

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/2024