Plan lekcji kl. 8 SP

8 a – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
8 a – Mozolewska E. (hz)
wf
8 a – Mozolewska E. (hz)
matematyka
8 a – Nielipińska K. (4)
08:55 – 09:40 biologia
8 a – Czajkowski A. (4)
wf
8 a – Mozolewska E. (hz)
wf
8 a – Mozolewska E. (hz)
fizyka
8 a – Emich M. (4)
09:50 – 10:35 j. angielski
8 a – Tymoszycka J. (4)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
chemia
8 a – Pawłowska Ż. (4)
10:45 – 11:30 wos
8 a – Stankiewicz U. (4)
historia
8 a – Stankiewicz U. (4)
chemia
8 a – Pawłowska Ż. (4)
matematyka
8 a – Nielipińska K. (4)
j. angielski
8 a – Tymoszycka J. (4)
11:50 – 12:35 j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
j. rosyjski
8 a – Filinowicz A. (4)
historia
8 a – Stankiewicz U. (4)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
j. angielski
8 a – Tymoszycka J. (4)
12:40 – 13:25 z. z wych.
8 a – Stankiewicz U. (4)
j. rosyjski
8 a – Filinowicz A. (4)
geografia
8 a – Tyszka G. (4)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
matematyka
8 a – Nielipińska K. (4)
13:30 – 14:15 j. polski
8 a – Pawluczuk S. (4)
matematyka
8 a – Nielipińska K. (4)
wos
8 a – Stankiewicz U. (4)
edb
8 a – Guzik A. (4)
fizyka
8 a – Emich M. (4)
14:20 – 15:05 informatyka
8 a – Nielipińska K. (1)