Plan lekcji SP 7A

7 a – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 muzyka
7 a – Grzybowska M. (4)
plastyka
7 a – Gremza U. (5)
j. angielski
7 a – Maliszewska K. (4)
j. polski
7 a – Pawluczuk S. (2)
08:55 – 09:40 biologia
7 a – Grzybowska M. (4)
plastyka
7 a – Gremza U. (5)
geografia
7 a – Tyszka G. (5)
fizyka
7 a – Emich M. (3)
muzyka
7 a – Grzybowska M. (3)
09:50 – 10:35 j. polski
7 a – Pawluczuk S. (1)
wf
7 a – Miklaszewska M. (hz)
j. polski
7 a – Pawluczuk S. (4)
j. polski
7 a – Pawluczuk S. (2)
geografia
7 a – Tyszka G. (4)
10:45 – 11:30 wf
7 a – Miklaszewska M. (hz)
matematyka
7 a – Nielipińska K. (1)
chemia
7 a – Pawłowska Ż. (4)
j. rosyjski
7 a – Kozłowska R. (5)
fizyka
7 a – Emich M. (3)
11:50 – 12:35 wf
7 a – Miklaszewska M. (hz)
biologia
7 a – Grzybowska M. (5)
historia
7 a – Stankiewicz U. (4)
matematyka
7 a – Nielipińska K. (3)
j. rosyjski
7 a – Kozłowska R. (5)
12:40 – 13:25 wf
7 a – Miklaszewska M. (hz)
chemia
7 a – Pawłowska Ż. (5)
j. angielski
7 a – Maliszewska K. (4)
informatyka
7 a – Nielipińska K. (1)
informatyka
7 a – Nielipińska K. (1)
13:30 – 14:15 historia
7 a – Stankiewicz U. (6)
matematyka
7 a – Nielipińska K. (1)
z. z wych.
7 a – Stankiewicz U. (6)
14:20 – 15:05 dor. zaw.
7 a – Guzik A. (4)
matematyka
7 a – Rutkowska P. (3)