Plan lekcji SP 8A

8 a – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 chemia
8 a – Pawłowska Ż. (3)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (2)
j. rosyjski
8 gr. 1 – Kozłowska R. (5)
biologia
8 a – Grzybowska M. (3)
08:55 – 09:40 j. polski
8 a – Pawluczuk S. (2)
matematyka
8 a – Rutkowska P. (3)
informatyka
8 gr. 1 – Nielipińska K. (1)
j. rosyjski
8 gr. 2 – Kozłowska R. (5)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (2)
09:50 – 10:35 j. rosyjski
8 gr. 2 – Kozłowska R. (5)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (2)
geografia
8 a – Tyszka G. (6)
j. rosyjski
8 gr. 1 – Kozłowska R. (5)
informatyka
8 gr. 2 – Nielipińska K. (1)
fizyka
8 a – Emich M. (3)
10:45 – 11:30 wos
8 a – Stankiewicz U. (6)
wf
8 a – Miklaszewska M. (hz)
wos
8 a – Stankiewicz U. (6)
wf
8 a – Miklaszewska M. (hz)
j. angielski
8 gr. 1 – Maliszewska K. (4)
j. angielski
8 gr. 2 – Tymoszycka J. (5)
11:50 – 12:35 matematyka
8 a – Rutkowska P. (3)
matematyka
8 a – Rutkowska P. (3)
chemia
8 a – Pawłowska Ż. (6)
wf
8 a – Miklaszewska M. (hz)
z. z wych.
8 a – Rutkowska P. (3)
12:40 – 13:25 j. angielski
8 gr. 1 – Maliszewska K. (4)
j. angielski
8 gr. 2 – Tymoszycka J. (5)
j. polski
8 a – Pawluczuk S. (2)
historia
8 a – Stankiewicz U. (6)
wf
8 a – Miklaszewska M. (hz)
fizyka
8 a – Emich M. (3)
13:30 – 14:15 j. angielski
8 gr. 1 – Maliszewska K. (4)
j. angielski
8 gr. 2 – Tymoszycka J. (5)
historia
8 a – Stankiewicz U. (6)
matematyka
8 a – Rutkowska P. (3)
matematyka
8 a – Rutkowska P. (3)
14:20 – 15:05 informatyka
8 gr. 1 – Nielipińska K. (1)
informatyka
8 gr. 2 – Nielipińska K. (1)