Przedmioty punktowane

2020/2021

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

Informatyka

Wiedza o społeczeństwie

ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

MECHATRONIK

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

Informatyka

Wiedza o społeczeństwie

ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

KLASY WIELOZAWODOWE

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

Język obcy

Wychowanie fizyczne

ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY