Justyna Wiktoruk – psycholog, pedagog, socjoterapeutka, certyfikowany trener z Treningu Pewności Siebie, terapeuta dzieci i młodzież (CBT), certyfikowany trener Umiejętności Społecznych, osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą (w kontakcie indywidualnym jak również grupowym). Prowadzący zajęcia o charakterze profilaktycznym dla uczniów oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów.

Barbara Jankowska – pedagog, osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, ciągle doskonaląca swój warsztat pracy.

GODZINY PRACY

PSYCHOLOGA / PEDAGOGA

Obowiązuje od 01.03.2019 r.

mgr Justyna Wiktoruk – psycholog

mgr Barbara Jankowska – pedagog

Poniedziałek

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-13.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-13.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-13.00

Piątek

8.00-12.00