SZKOŁA PODSTAWOWA

Jesteśmy kameralną szkołą zajmującą się uczniem wymagającym wszechstronnego wsparcia. Posiadamy mało liczne klasy, w których indywidualizujemy proces uczenia. W każdym uczniu staramy się dostrzec jego zdolności i mocne strony. W rozwoju potencjału, wykorzystujemy najnowsze metody zaczerpnięte z neurodydaktyki i współczesnej psychologii i pedagogiki. Ponadto , uczniom którzy preferują zdobycie doświadczenia zawodowego organizujemy we współpracy z pracodawcami przyuczenie do zawodu. Ta forma kształcenia pozwala łączyć naukę i praktykę w wybranym przez ucznia zawodzie. Praktyki te są płatne.

Wspieramy uczniów oferując im pomoc specjalistów (psycholog, pedagog, trener TUS, logopeda, socjoterapeutka). Współpracujemy z różnymi instytucjami pomocowymi na terenie naszego województwa. Szkoła zapewnia uczniom obiady w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W naszej szkole stawiamy na atrakcyjne formy edukacji. Posiadamy laboratorium językowe, sale treningowe oraz nowoczesne stanowiska komputerowe.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

format.doc

format.pdf