Ubezpieczenia

Dotyczy ubezpieczenia uczniów / słuchaczy

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023

/w związku z zagrożeniem COVID /uczeń/słuchacz

ma dwie możliwości ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków:

I wariant. ubezpieczenie – własny wybór rodzica, należy przedstawić dokument o ubezpieczeniu, uczniowie branżowej szkoły obowiązkowo

II wariant. grupowe ubezpieczenie przez szkołę w SUPER UBEZPIECZENIA zgłoszenie szkody poprzez InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

wpłaty należy dokonać w kwocie 50,00 zł od 01.09.2022 – najpóźniej do 30.09.2022

na konto szkoły:

Zespół Szkół Nr 10

Choroszczańska 29

15-732 Białystok

Nr konta:  16 1240 5211 1111 0011 1355 3322

Tytuł przelewu: opłata za ubezpieczenie NNW 2022/23 imię i nazwisko ucznia/słuchacza, klasa