Ubezpieczenia

Dotyczy ubezpieczenia uczniów / słuchaczy

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022

/w związku z zagrożeniem COVID /uczeń/słuchacz

ma dwie możliwości ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków:

I wariant. ubezpieczenie – własny wybór rodzica, należy przedstawić dokument o ubezpieczeniu, uczniowie branżowej szkoły obowiązkowo

II wariant. grupowe ubezpieczenie przez szkołę w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

wpłaty należy dokonać w kwocie 59,00 zł od 01.09.2021 – najpóźniej do 30.09.2021

na konto szkoły:

Zespół Szkół Nr 10

Choroszczańska 29

15-732 Białystok

Nr konta:  86 1500 1344 1213 4001 5492 0000

Tytuł przelewu: opłata za ubezpieczenie NNW 2021/22,imię i nazwisko ucznia/słuchacza, klasa