1 C – plan zajęć

1 C – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 chemia
1 Cnc/gr.1 – Fiedziukiewicz E. (6)
podst. technik wytwarzania
1 Cnc/gr.1 – Brakoniecki D. (2)
08:55 – 09:40 z. z wych.
1 C – Nielipińska K. (2)
wf
1 C – Lewandowski K. (hz)
rysunek techniczny_zp
1 Cnc/gr.1 – Brakoniecki D. (2)
09:50 – 10:35 j. polski
1 C – Pawluczuk S. (2)
wf
1 C – Lewandowski K. (hz)
rysunek techniczny_zp
1 Cnc/gr.1 – Brakoniecki D. (2)
10:45 – 11:30 fizyka
1 Cnc/gr.1 – Apanowicz S. (2)
j. polski
1 C – Pawluczuk S. (2)
wf
1 C – Lewandowski K. (hz)
j. angielski
1 C – Tymoszycka J. (2)
11:50 – 12:35 tech. obróbki skrawaniem
1 Cnc/gr.1 – Średziński D. (2)
podst. przeds.
1 C – Stankiewicz U. (2)
j. angielski
1 C – Tymoszycka J. (2)
podst. przeds.
1 C – Stankiewicz U. (2)
12:40 – 13:25 tech. obróbki skrawaniem
1 Cnc/gr.1 – Średziński D. (2)
matematyka
1 C – Nielipińska K. (2)
j. angielski
1 C – Tymoszycka J. (2)
matematyka
1 C – Nielipińska K. (2)
13:30 – 14:15 bhp
1 Cnc/gr.1 – Sznurkowski W. (4)
historia
1 C – Stankiewicz U. (2)
edb
1 C – Tymoszycka J. (2)
religia
1 Cw / religia – Gołub B. (6)
14:20 – 15:05 informatyka
1 Cnc/gr.1 – Nielipińska K. (1)
geografia
1 Cw/gr.2 – Tyszka G. (2)
biologia
1 Cw/gr.2 – Czajkowski A. (2)
religia
1 Cw / religia – Gołub B. (6)
15:10 – 15:55 informatyka
1 Cw/gr.2 – Nielipińska K. (1)
16:00 – 16:45