1 C – plan zajęć

1 C – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
1 C gr I – Lewandowski K. (hz)
wf
1 C gr II – Mozolewska E. (hz)
religia
1 C religia – Gołub B. (4)
biznes i zarządzanie
1 C – Sobolewski A. (6)
08:55 – 09:40 wf
1 C gr I – Lewandowski K. (hz)
wf
1 C gr II – Mozolewska E. (hz)
religia
1 C religia – Gołub B. (4)
j. polski
1 C – Pawluczuk S. (6)
09:50 – 10:35 wf
1 C gr I – Lewandowski K. (hz)
wf
1 C gr II – Mozolewska E. (hz)
matematyka
1 C – Szoka G. (6)
z. z wych.
1 C – Pawluczuk S. (6)
10:45 – 11:30 historia
1 C – Stankiewicz U. (6)
matematyka
1 C – Szoka G. (6)
chemia
1 C – Fiedziukiewicz E. (6)
11:50 – 12:35 biznes i zarządzanie
1 C – Sobolewski A. (6)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
1 C – Romanowicz J. (5)
j. angielski
1 C gr I – Tymoszycka J. (6)
informatyka
1 C gr II – Sobolewski A. (1)
12:40 – 13:25 informatyka
1 C gr I – Pawluczuk S. (1)
j. angielski
1 C gr II – Bartoszuk N. (4)
j. angielski
1 C gr I – Tymoszycka J. (4)
j. angielski
1 C gr II – Bartoszuk N. (1)
historia i teraźniejszość
1 C – Stankiewicz U. (6)
13:30 – 14:15 edb
1 C – Tymoszycka J. (6)
j. polski
1 C – Pawluczuk S. (6)
podst. technik wytwarzania
1 Cnc – Brakoniecki D. (4)
14:20 – 15:05 fizyka
1 C – Osipczuk U. (6)
rysunek techniczny
1 Cnc – Brakoniecki D. (4)
15:10 – 15:55 bhp
1 Cnc – Moszczyński M. (4)
rysunek techniczny
1 Cnc – Brakoniecki D. (4)
16:00 – 16:45 tech. obróbki skrawaniem
1 Cnc – Średziński D. (4)
16:50 – 17:35 tech. obróbki skrawaniem
1 Cnc – Średziński D. (4)