1 D – plan zajęć

1 D – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 religia
1 D religia – Gołub B. (4)
08:55 – 09:40 historia i teraźniejszość
1 D – Stankiewicz U. (5)
religia
1 D religia – Gołub B. (4)
09:50 – 10:35 biologia
1 D – Oksiejczuk E. (5)
edb
1 D – Tymoszycka J. (5)
10:45 – 11:30 z. z wych.
1 D – Mozolewska E. (5)
j. angielski
1 D – Tymoszycka J. (5)
11:50 – 12:35 informatyka
1 D – Osipczuk U. (1)
wf
1 D – Mozolewska E. (hz)
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
1 D – Romanowicz J. (5)
12:40 – 13:25 historia
1 D – Stankiewicz U. (5)
wf
1 D – Mozolewska E. (hz)
biznes i zarządzanie
1 D – Sobolewski A. (5)
13:30 – 14:15 j. polski
1 D – Pawluczuk S. (5)
wf
1 D – Mozolewska E. (hz)
geografia
1 D – Tyszka G. (5)
14:20 – 15:05 j. angielski
1 D – Tymoszycka J. (5)
matematyka
1 D – Osipczuk U. (5)
biznes i zarządzanie
1 D – Sobolewski A. (5)
15:10 – 15:55 matematyka
1 D – Osipczuk U. (5)
j. polski
1 D – Pawluczuk S. (5)