Kadra

KADRA 2023/2024

ADMINISTRACJA

Dyrektor szkoły Agnieszka Guzik
Wicedyrektor Katarzyna Maliszewska
Sekretarz szkoły Maria Kietko
Alina Filinowicz
Administrator szkolny Katarzyna Maliszewska
Specjalista ds. przygotowania zawodowego Katarzyna Rutkowska

SPECJALIŚCI

Pedagog szkolny Joanna Romanowicz
Pedagog specjalny Martyna Olszak
Specjalista ds. przygotowania zawodowego Katarzyna Rutkowska
Nauczyciel wspomagający Urszula Osipczuk
Beata Kuryś

WYCHOWAWCY

Klasa 1 A Urszula Osipczuk
Klasa 1 B Joanna Tymoszycka
Klasa 1 C Sara Pawluczuk
Klasa 1 D Ewelina Mozolewska
Klasa 2 A Kamil Lewandowski
Klasa 2 B Sara Pawluczuk
Klasa 2 C Urszula Stankiewicz
Klasa 3 B Joanna Tymoszycka
Klasa 3 C Katarzyna Maliszewska

NAUCZYCIELE

Język polski Sara Katarzyna Pawluczuk
Agnieszka Budrecka
Język angielski Katarzyna Maliszewska
Joanna Tymoszycka
Natalia Bartoszuk
Matematyka Katarzyna Nielipińska
Gabriela Szoka
Urszula Osipczuk
Fizyka Urszula Osipczuk
Chemia Elżbieta Fiedziukiewicz
Historia Urszula Stankiewicz
WOS
Historia i Teraźniejszość
Biznes i zarządzanie Artur Sobolewski
Biologia Elżbieta Oksiejczuk
Geografia Grzegorz Tyszka
Edukacja dla bezpieczeństwa Joanna Tymoszycka
Doradztwo zawodowe Monika Cholewska
Informatyka Katarzyna Nielipińska
Dariusz Sulima
Wychowanie fizyczne Ewelina Mozolewska
Kamil Lewandowski
Artur Sobolewski
Religia Beata Gołub
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne Joanna Romanowicz
Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne Sara Katarzyna Pawluczuk

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy Mariusz Moszczyński
Podstawy konstrukcji maszyn Daniel Brakoniecki
Podstawy technik wytwarzania
Rysunek techniczny
Podstawy konstrukcji maszyn Daniel Brakoniecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe
Programowanie i użytkowanie obrabiarek Daniel Średziński
Technologia obróbki skrawania
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Eksploatacja maszyn i urządzeń mechatronicznych Tomasz Dziekoński
Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Język angielski w zawodzie operator obrabiarek skrawających Katarzyna Maliszewska
Język angielski w zawodzie technik mechatronik i technik usług fryzjerskich Katarzyna Maliszewska
Projektowanie i dokumentowanie fryzur Alina Mańkowska