Kadra

KADRA 2021/2022

ADMINISTRACJA

Dyrektor szkoły
 • Agnieszka Guzik
Wicedyrektor
 • Katarzyna Maliszewska
Sekretarz szkoły
 • Maria Kietko
 • Alina Filinowicz
Administrator szkolny
 • Katarzyna Maliszewska
Specjalista ds. przygotowania zawodowego
 • Katarzyna Rutkowska

WYCHOWAWCY

Klasa 1 A
 • Joanna Tymoszycka
Klasa 1 B
 • Ewelina Mozolewska
Klasa 1 C
 • Katarzyna Nielipińska
Klasa 2 A
 • Patrycja Rutkowska
Klasa 2 B
 • Sara Katarzyna Pawluczuk
Klasa 2 C
 • Katarzyna Maliszewska
Klasa 3 B
 • Katarzyna Maliszewska
Klasa 3 C
 • Urszula Stankiewicz

NAUCZYCIELE

Język polski
 • Sara Katarzyna Pawluczuk
 • Agnieszka Budrecka
Język angielski
 • Katarzyna Maliszewska
 • Joanna Tymoszycka
 • Małgorzata Juziuczuk – Lopez
Matematyka
 • Katarzyna Nielipińska
 • Patrycja Rutkowska
Fizyka
 • Sławomir Apanowicz
Chemia
 • Elżbieta Fiedziukiewicz
Historia
 • Urszula Stankiewicz
WOS
Biologia
 • Adam Czajkowski
Geografia
 • Grzegorz Tyszka
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Joanna Tymoszycka
Doradztwo zawodowe
 • Małgorzata Juziuczuk – Lopez
Informatyka
 • Katarzyna Nielipińska
Wychowanie fizyczne
 • Ewelina Mozolewska
 • Kamil Lewandowski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wojciech Sznurkowski
Podstawy konstrukcji maszyn
 • Daniel Brakoniecki
Podstawy technik wytwarzania
Rysunek techniczny
Język angielski

w zawodzie mechatronik

 • Katarzyna Maliszewska
Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Szymon Surmacewicz
Programowanie i użytkowanie obrabiarek
 • Daniel Średziński
Technologia obróbki skrawania
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Urszula Stankiewicz
Podstawy przedsiębiorczości