Kadra

KADRA 2021/2022

ADMINISTRACJA

Dyrektor szkoły *        Agnieszka Guzik
Wicedyrektor *        Katarzyna Maliszewska
Sekretarz szkoły *        Maria Kietko

*        Alina Filinowicz

Administrator szkolny *        Katarzyna Maliszewska
Specjalista ds. przygotowania zawodowego *        Katarzyna Rutkowska

WYCHOWAWCY

Klasa 1 A *        Joanna Tymoszycka
Klasa 1 B *        Ewelina Mozolewska
Klasa 1 C *        Katarzyna Nielipińska
Klasa 2 A *        Patrycja Rutkowska
Klasa 2 B *        Sara Katarzyna Pawluczuk
Klasa 2 C *        Katarzyna Maliszewska
Klasa 3 B *        Katarzyna Maliszewska
Klasa 3 C *        Urszula Stankiewicz

NAUCZYCIELE

Język polski *        Sara Katarzyna Pawluczuk
*        Agnieszka Budrecka
Język angielski *        Katarzyna Maliszewska
*        Joanna Tymoszycka
*        Małgorzata Juziuczuk – Lopez
Matematyka *        Katarzyna Nielipińska
*        Patrycja Rutkowska
Fizyka *        Sławomir Apanowicz
Chemia *        Elżbieta Fiedziukiewicz
Historia *        Urszula Stankiewicz
WOS
Biologia *        Adam Czajkowski
Geografia *        Grzegorz Tyszka
Edukacja dla bezpieczeństwa *        Joanna Tymoszycka
Doradztwo zawodowe *        Małgorzata Juziuczuk – Lopez
Informatyka *        Katarzyna Nielipińska
Wychowanie fizyczne *        Ewelina Mozolewska
*        Kamil Lewandowski
*        Tomasz Ławida

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy *        Wojciech Sznurkowski
Podstawy konstrukcji maszyn *        Daniel Brakoniecki
Podstawy technik wytwarzania
Rysunek techniczny
Język angielski w zawodzie mechatronik *        Katarzyna Maliszewska
Urządzenia i systemy mechatroniczne *        Szymon Surmacewicz
Programowanie i użytkowanie obrabiarek *        Daniel Średziński
Technologia obróbki skrawania
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej *        Urszula Stankiewicz
Podstawy przedsiębiorczości