Kadra

KADRA 2022/2023

ADMINISTRACJA

Dyrektor szkoły

Agnieszka Guzik

Wicedyrektor

Katarzyna Maliszewska

Sekretarz szkoły

Maria Kietko

Alina Filinowicz

Administrator szkolny

Katarzyna Maliszewska

SPECJALIŚCI

Pedagog szkolny

Joanna Romanowicz

Pedagog specjalny

Martyna Olszak

Psycholog szkolny

Bartłomiej Piłat

Specjalista ds. przygotowania zawodowego

Katarzyna Rutkowska

Nauczyciel wspomagający

Urszula Osipczuk

WYCHOWAWCY

Klasa 1 A

Kamil Lewandowski

Klasa 1 B

Sara Pawluczuk

Klasa 1 C

Urszula Stankiewicz

Klasa 2 A

Joanna Tymoszycka

Klasa 2 B

Ewelina Mozolewska

Klasa 2 C

Katarzyna Nielipińska

Klasa 3 B

Sara Katarzyna Pawluczuk

Klasa 3 C

Katarzyna Maliszewska

NAUCZYCIELE

Język polski

Sara Katarzyna Pawluczuk

Agnieszka Budrecka

Język angielski

Katarzyna Maliszewska

Joanna Tymoszycka

Ewa Suszycka

Matematyka

Katarzyna Nielipińska

Urszula Osipczuk

Fizyka

Katarzyna Nielipińska

Chemia

Elżbieta Fiedziukiewicz

Historia

Urszula Stankiewicz

WOS

Historia i Teraźniejszość

Podstawy Przedsiębiorczości

Biologia

Adam Czajkowski

Geografia

Grzegorz Tyszka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Tymoszycka

Doradztwo zawodowe

Żaneta Wiśniewska – Poreda

Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe

Informatyka

Katarzyna Nielipińska

Wychowanie fizyczne

Ewelina Mozolewska

Kamil Lewandowski

Artur Sobolewski

Religia

Beata Gołub

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

Joanna Romanowicz

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne

Urszula Osipczuk

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Żaneta Wiśniewska – Poreda

Podstawy konstrukcji maszyn

Daniel Brakoniecki

Podstawy technik wytwarzania

Rysunek techniczny

Podstawy konstrukcji maszyn

Daniel Brakoniecki

Zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe

Programowanie i użytkowanie obrabiarek

Daniel Średziński

Technologia obróbki skrawania

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Eksploatacja maszyn i urządzeń mechatronicznych

Tomasz Dziekoński

Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Język angielski

w zawodzie operator obrabiarek skrawających

Katarzyna Maliszewska

Projektowanie i dokumentowanie fryzur

Alina Mańkowska