KADRA

 

 

ADMINISTRACJA

 

 

Dyrektor szkoły

 

 • Maryna Gierasimczuk

 

 

Wicedyrektor/ kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 • Agnieszka Guzik

 

 

Sekretarz szkoły

 

 

 • Maria Kietko

 

 

 • Dominika Bieńczyk

 

 

Administrator szkolny

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

 

WYCHOWAWCY

 

 

Klasa 1 A 

 

 • Sara Katarzyna Pawluczuk

 

 

Klasa 1 B

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

Klasa 1 C

 

 • Marta Miklaszewska

 

Klasa 2 A

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

Klasa 3 A

 

 • Agnieszka Guzik

 

Klasa 7 a – SP

 

 • Urszula Stankiewicz

 

Klasa 8a – SP

 

 • Patrycja Rutkowska

 

NAUCZYCIELE

Język  polski

 

 • Sara Katarzyna Pawluczuk

 

 

 • Agnieszka Budrecka

 

 

Język angielski

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

 

 • Joanna Tymoszycka

 

Język rosyjski

 

 • Roksana Kozłowska

 

Matematyka

 

 • Katarzyna Nielipińska

 

 

 • Patrycja Rutkowska

 

 

Fizyka

 

 • Marta Emich

 

Chemia

 

 

 • Żaneta Pawłowska

 

Historia

 

 

 • Urszula Stankiewicz

 

WOS

Biologia

 

 

 • Magdalena Grzybowska

Muzyka

 

Geografia

 

 

 • Grzegorz Tyszka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 • Agnieszka Guzik

Doradztwo zawodowe

Plastyka

 

 

 • Urszula Gremza

 

Informatyka

 

 • Katarzyna Nielipińska

 

Wychowanie fizyczne

 

 • Marta Miklaszewska

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 • Agnieszka Guzik

 

Instalacje sanitarne

 

 

 • Kamil Radzajewski

 

Rysunek techniczny

 

Język angielski

w zawodzie kucharz

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

Podstawy mechatroniki

 

 • Piotr Chilkiewicz

 

Technologie i konstrukcje mechaniczne

 

 • Szymon Surmacewicz

 

Działalność gospodarcza

w gastronomii

 

 

 • Urszula Stankiewicz

 

Działalność gospodarcza w instalatorstwie instalacyjnym

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

 

 

 • Małgorzata Markowska

 

Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

 

Zajęcia fakultatywne w zawodzie kucharz

 

 • Małgorzata Markowska

 

Zajęcia fakultatywne w zawodzie monter instalacji sanitarnych

 

 • Kamil Radzajewski