Kadra

KADRA 2020/2021

ADMINISTRACJA

 

Dyrektor szkoły

 

 • Maryna Gierasimczuk

 

 

Wicedyrektor/

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 • Agnieszka Guzik

 

 

 

 

Sekretarz szkoły

 

 

 

 • Maria Kietko

 

 

 

Administrator szkolny

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

 

WYCHOWAWCY

 

 

 

Klasa 1 A –

 

 • Patrycja Rutkowska

 

 

 

Klasa 1 B

 

 • Sara Katarzyna Pawluczuk
 

Klasa 1 C

 

 • Agnieszka Guzik
 

Klasa 2 A

 

 • Sara Katarzyna Pawluczuk
 

Klasa 2 B

 

 • Katarzyna Maliszewska
 

Klasa 2 C

 

 • Urszula Stankiewicz
 

Klasa 3 A

 

 • Katarzyna Maliszewska
 

Klasa 8a – SP

 

 • Urszula Stankiewicz

NAUCZYCIELE

Język polski  

 • Sara Katarzyna Pawluczuk

 

 

 • Agnieszka Budrecka

 

 

 

Język angielski

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

 

 • Joanna Tymoszycka

 

Język rosyjski  

 • Alina Filinowicz

 

Matematyka  

 • Katarzyna Nielipińska

 

 

 • Patrycja Rutkowska

 

 

Fizyka

 

 • Marta Emich

 

Chemia

 

 

 • Żaneta Pawłowska

 

Historia

 

 

 • Urszula Stankiewicz

 

WOS
 

Biologia

 

 

 

 • Adam Czajkowski
Geografia

 

 

 • Grzegorz Tyszka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 • Agnieszka Guzik
Doradztwo zawodowe
Informatyka  

 • Katarzyna Nielipińska

 

Wychowanie fizyczne  

 • Ewelina Mozolewska

 

 

 • Kamil Lewandowski

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 

 • Agnieszka Guzik

 

Instalacje sanitarne

 

 

 • Kamil Radzajewski

 

Rysunek techniczny
 

 

Język angielski

w zawodzie kucharz

 

 

 • Katarzyna Maliszewska

 

 

Podstawy mechatroniki

 

 

 

 

 • Piotr Chilkiewicz

 

 

Urządzenia i systemy mechatroniczne

 

Technologie i konstrukcje mechaniczne  

 

 

 • Szymon Surmacewicz

 

 

Dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

Podstawy technik wytwarzania

 

 

 

 

 

 • Krzysztof Frejtag
 

Rysunek techniczny

 

 

Technologia obróbki skrawania

 

Działalność gospodarcza

w gastronomii

 

 

 • Urszula Stankiewicz

 

Działalność gospodarcza w instalatorstwie instalacyjnym

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

 

 

 • Małgorzata Markowska

 

Technologia gastronomiczna

z towaroznawstwem

 

Zajęcia fakultatywne w zawodzie kucharz  

 • Małgorzata Markowska

 

Zajęcia fakultatywne w zawodzie monter instalacji sanitarnych  

 • Kamil Radzajewski