3B – plan zajęć

 

3 B – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

08:00 – 08:45

urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)

08:55 – 09:40

j. angielski
3 Bg/mechatronik – Maliszewska K. (3)

język angielski w zawodzie mechatronik
3 Bg/mechatronik – Maliszewska K. (6)

09:50 – 10:35

wos
3 Bg – Stankiewicz U. (3)

ppdg
3 Bg/mechatronik – Stankiewicz U. (4)
j. angielski
3 Bg/wielozawodowa – Maliszewska K. (3)

10:45 – 11:30

wf
3 Bg – Mozolewska E. (hz)

matematyka
3 Bg – Rutkowska P. (3)

11:50 – 12:35

z. z wych.
3 Bg – Maliszewska K. (1)

wf
3 Bg – Mozolewska E. (hz)

12:40 – 13:25

wos
3 Bg – Stankiewicz U. (6)

wf
3 Bg – Mozolewska E. (hz)

13:30 – 14:15

j. polski
3 Bg – Pawluczuk S. (6)

14:20 – 15:05

urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)

15:10 – 15:55

urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)