3A – plan zajęć

3 A – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne
3 A – Pawluczuk S. (1)
08:55 – 09:40 dor. zaw.
3 A – Cholewska M. (6)
historia
3 A – Stankiewicz U. (2)
09:50 – 10:35 j. angielski
3 A gr I – Tymoszycka J. (4)
j. angielski
3 A gr II – Bartoszuk N. (2)
wos
3 A – Stankiewicz U. (2)
10:45 – 11:30 j. polski
3 A – Pawluczuk S. (2)
j. polski
3 A – Pawluczuk S. (2)
11:50 – 12:35 matematyka
3 A – Szoka G. (3)
wf
3 A – Mozolewska E. (hz)
12:40 – 13:25 wf
3 A – Mozolewska E. (hz)
13:30 – 14:15 wf
3 A – Mozolewska E. (hz)
14:20 – 15:05 z. z wych.
3 A – Tymoszycka J. (6)
15:10 – 15:55 geografia
3 A – Tyszka G. (6)
16:00 – 16:45 biologia
3 A – Oksiejczuk E. (6)