3B – plan zajęć

3 Bg – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:30 – 13:00 ppdg
3 Bg/mechatronik – Stankiewicz U. (6)
matematyka
3 Bg – Rutkowska P. (1)
13:05 – 13:35 j. polski
3 Bg – Pawluczuk S. (1)
j. angielski
3 Bg – Maliszewska K. (sala treningowa)
13:40 – 14:10 język angielski w zawodzie mechatronik
3 Bg/mechatronik – Maliszewska K. (1)
wos
3 Bg – Stankiewicz U. (1)
14:15 – 14:45 urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)
język angielski w zawodzie mechatronik
3 Bg/mechatronik – Maliszewska K. (3)
14:50 – 15:20 urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)
15:25 – 15:55 urządzenia i systemy mechatroniczne
3 Bg/mechatronik – Surmacewicz S. (1)