3B – plan zajęć

3 Bw – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
3 Bw – Mozolewska E. (hz)
08:55 – 09:40 wf
3 Bw – Mozolewska E. (hz)
09:50 – 10:35 wf
3 Bw – Mozolewska E. (hz)
10:45 – 11:30 j. polski
3 Bw – Pawluczuk S. (6)
11:50 – 12:35 j. polski
3 Bw – Pawluczuk S. (6)
12:40 – 13:25 j. angielski
3 Bw – Maliszewska K. (3)
dor. zaw.
3 Bw – Wiśniewska-Poreda Ż. (1)
13:30 – 14:15 historia
3 Bw – Stankiewicz U. (2)
wos
3 Bw – Stankiewicz U. (6)
14:20 – 15:05 z. z wych.
3 Bw – Pawluczuk S. (3)
biologia
3 Bw – Czajkowski A. (2)
15:10 – 15:55 matematyka
3 Bw – Osipczuk U. (3)
geografia
3 Bw – Tyszka G. (3)
16:00 – 16:45 zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne
3 Bw – Osipczuk U. (1)