FORMUŁA 2023

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM  – MAJ 2024R.

FORMUŁA 2023

Lp.

Data przedmiot godzina

czas trwania 

Część pisemna egzaminu maturalnego

1 7 maja 2024 Język polski PP 9:00 240 min.
2 8 maja 2024 Matematyka PP 9:00 180 min.
3 9 maja 2024 Język angielski PP 9:00 120 min.
4 13 maja 2024 Język angielski PR 9:00 150 min.
5 20 maja 2024 Język polski PR 9:00 210 min.

 Część ustna egzaminu maturalnego

6 14 maja 2024 Język polski 9:00
7 15 maja 2024 Język angielski 9:00

 

 

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM >>>kliknij tutaj <<<