Innowacyjna Szkoła Google

Dołączyliśmy do zespołu GOOGLE

Naszym celem jest włączenie w całościowy ekosystem edukacyjny, obejmujący m.in. rozwiązania Google dla Edukacji, który udoskonali efektywność nauczania i uczenia się z korzyścią dla:

  • Uczniów
  • Opiekunów i rodziców uczniów
  • Kadry nauczycielskiej
  • Administratorów IT

więcej informacji : www.innowacyjnaszkola.pl