2 C – plan zajęć

2 C – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 wf
2 C – Lewandowski K. (hz)
chemia
2 Cnc – Fiedziukiewicz E. (2)
08:55 – 09:40 wf
2 C – Lewandowski K. (hz)
podst. technik wytwarzania
2 Cnc – Brakoniecki D. (4)
09:50 – 10:35 wf
2 C – Lewandowski K. (hz)
j. polski
2 C – Pawluczuk S. (2)
podstawy konstrukcji maszyn
2 Cnc – Brakoniecki D. (4)
10:45 – 11:30 historia
2 C – Stankiewicz U. (2)
j. polski
2 C – Pawluczuk S. (2)
podstawy konstrukcji maszyn
2 Cnc – Brakoniecki D. (4)
11:50 – 12:35 matematyka
2 C – Nielipińska K. (2)
j. angielski
2 C – Tymoszycka J. (2)
podst. technik wytwarzania
2 Cnc – Brakoniecki D. (4)
12:40 – 13:25 z. z wych.
2 C – Nielipińska K. (2)
zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe
2 C – Wiśniewska-Poreda Ż. (2)
13:30 – 14:15 j. angielski
2 C – Tymoszycka J. (2)
fizyka
2 Cnc – Nielipińska K. (4)
geografia
2 Cw – Tyszka G. (2)
14:20 – 15:05 tech. obróbki skrawaniem
2 Cnc – Średziński D. (4)
matematyka
2 C – Nielipińska K. (2)
15:10 – 15:55 programowanie i użytkowanie obrabiarek
2 Cnc – Średziński D. (1)
biologia
2 Cw – Czajkowski A. (4)