2 Cp – plan zajęć

2 C – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
12:30 – 13:00 historia
2 C – Stankiewicz U. (4)
j. polski
2 C – Pawluczuk S. (2)
13:05 – 13:35 fizyka
2 C – Apanowicz S. (4)
z. z wych.
2 C – Maliszewska K. (2)
13:40 – 14:10 j. angielski
2 C – Maliszewska K. (4)
j. angielski
2 C – Maliszewska K. (2)
14:15 – 14:45 tech. obróbki skrawaniem
2 C – Średziński D. (2)
Podstawy konstrukcji maszyn
2 C – Brakoniecki D. (4)
14:50 – 15:20 tech. obróbki skrawaniem
2 C – Średziński D. (2)
Podstawy konstrukcji maszyn
2 C – Brakoniecki D. (4)
15:25 – 15:55 programowanie i użytkowanie obrabiarek
2 C – Średziński D. (1)
podst. technik wytwarzania
2 C – Brakoniecki D. (4)
16:00 – 16:30 podst. technik wytwarzania
2 C – Brakoniecki D. (4)