2 Cp – plan zajęć

2 Cp – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

08:00 – 08:45

matematyka
2 C – Nielipińska K. (2)

08:55 – 09:40

historia
2 C – Stankiewicz U. (2)

matematyka
2 C – Nielipińska K. (2)

09:50 – 10:35

fizyka
2 C – Apanowicz S. (2)

chemia
2 C – Fiedziukiewicz E. (2)

10:45 – 11:30

wf
2 C – Mozolewska E. (hz)

j. polski
2 C – Pawluczuk S. (2)

Podstawy konstrukcji maszyn
2 C – Brakoniecki D. (4)

11:50 – 12:35

wf
2 C – Mozolewska E. (hz)

j. polski
2 C – Pawluczuk S. (2)

Podstawy konstrukcji maszyn
2 C – Brakoniecki D. (4)

12:40 – 13:25

wf
2 C – Mozolewska E. (hz)

j. angielski
2 C – Maliszewska K. (2)

podst. technik wytwarzania
2 C – Brakoniecki D. (4)

13:30 – 14:15

j. angielski
2 C – Maliszewska K. (2)

z. z wych.
2 C – Maliszewska K. (2)

podst. technik wytwarzania
2 C – Brakoniecki D. (4)

14:20 – 15:05

tech. obróbki skrawaniem
2 C – Średziński D. (2)

15:10 – 15:55

tech. obróbki skrawaniem
2 C – Średziński D. (2)

16:00 – 16:45

programowanie i użytkowanie obrabiarek
2 C – Średziński D. (1)