3 A – plan zajęć

3 A – plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 – 08:45 technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
3 A kucharz – Markowska M. (5)
zajęcia fakultatywne
3 A monter – Radzajewski K. (1)
08:55 – 09:40 działalność gospodarcza w gastronomii
3 A kucharz – Stankiewicz U. (5)
technologia sieci i instalacji sanitarnych
3 A monter – Radzajewski K. (1)
09:50 – 10:35 wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
3 A kucharz – Markowska M. (5)
język angielski w instalatorstwie sanitarnym
3 A monter – Maliszewska K. (6)
technologia sieci i instalacji sanitarnych
3 A monter – Radzajewski K. (1)
10:45 – 11:30 j. polski
3 A – Pawluczuk S. (5)
z. z wych.
3 A – Maliszewska K. (5)
11:50 – 12:35 technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
3 A kucharz – Markowska M. (5)
DGwPI
3 A monter – Stankiewicz U. (2)
j. angielski
3 A – Maliszewska K. (5)
12:40 – 13:25 zajęcia fakultatywne
3 A kucharz – Markowska M. (aw)
technologia sieci i instalacji sanitarnych
3 A monter – Radzajewski K. (1)
wos
3 A – Stankiewicz U. (5)
13:30 – 14:15 zajęcia fakultatywne
3 A kucharz – Markowska M. (5)
technologia sieci i instalacji sanitarnych
3 A monter – Radzajewski K. (1)
matematyka
3 A – Nielipińska K. (5)
14:20 – 15:05 dor. zaw.
3 A kucharz – Guzik A. (5)
dor. zaw.
3 A monter – Guzik A. (5)
wf
3 A – Lewandowski K. (g15)
15:10 – 15:55 technologia sieci i instalacji sanitarnych
3 A monter – Radzajewski K. (1)
wf
3 A – Lewandowski K. (g15)
16:00 – 16:45 zajęcia fakultatywne
3 A monter – Radzajewski K. (1)
wf
3 A – Lewandowski K. (g15)