BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – INFORMATOR KANDYDATA

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Branżowej Szkoły II stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej i zaświadczenie/ świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
 od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 20 lipca 2022r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
21 lipca 2022 r. godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 16 maja do 13 lipca 2022r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej i oryginału zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 21 lipca do 29 lipca 2022r., do godz.15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
1 sierpnia 2022 r.

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
1 sierpnia 2022 r. , do godz. 14.30

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Branżowej Szkoły II stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 02 sierpnia do 04 sierpnia  2022 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 12 sierpnia  2022r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16 sierpnia  2022 r. godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 02 sierpnia do 4 sierpnia 2022 r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  i oryginału zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 sierpnia  do 19 sierpnia  2022r., do godz.15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
22 sierpnia 2022 r.

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
22 sierpnia 2022 r. , do godz. 14.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły).

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 10

PLAN NABORU

2022/2023

 

L.p Zawód Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
1. Technik Mechatronik 2 lata 0,5 10
2. Technik Logistyk 2 lata 0,5 10
3. Technik Handlowiec 2 lata 0,5 10
4. Technik Usług Fryzjerskich 2 lata 0,5 10