BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – INFORMATOR KANDYDATA

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Branżowej Szkoły II Stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz o zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia MEiN-I/90; świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
 od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 15 lipca 2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
16 lipca 2024 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 13 maja do 17 lipca 2024 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej i oryginału zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 19 lipca 2024 r., do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
22 lipca 2024 r., do godz. 10.00

przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną szkoły informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty
22 lipca 2024 r., do godz. 14.30

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Branżowej Szkoły II stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 23 lipca do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 5 sierpnia 2024 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
6 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 23 lipca do 7 sierpnia 2024 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz oryginału zaświadczenia MEiN-I/90 / świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 9 sierpnia 2024 r., do godz.15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12 sierpnia 2024 r., do godz. 10.00

przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną szkoły informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty
12 sierpnia 2024 r., do godz. 14.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia w latach 2019 – 2024;
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają sięo przyjęcie (zaświadczenie o zawodzie MEiN-I/90);
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły).

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 10

PLAN NABORU

2024/2025

Semestr I

L.p

Zawód

Okres kształcenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Technik Mechatronik

2 lata

0,5

10

Technik Mechanik

2 lata

0,5

10

Technik Usług Fryzjerskich

2 lata

0,5

10

Technik Handlowiec

2 lata

0,5

10

Technik Logistyk

2 lata

0,5

10